Vlada Kantona Sarajevo

Premijer Konaković i ministar Kazazović na zajedničkom sastanku Senata i Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu: „Obrazovanje je primarna oblast našeg budućeg djelovanja“

Na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo danas je održan zajednički sastanak Senata i Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu (UNSA) kojem su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković  i resorni ministar Elvir Kazazović.

Sastanak je otvorio rektor Muharem Avdispahić koji je naglasio da je UNSA najsnažnija razvojna institucija našeg društva te da je autonomni način upravljanja njime ustvari najbolji način. Dodao je i da će današnji sastanak poslužiti za usaglašavanje pravaca zajedničkog djelovanja u budućnosti.

Premijer Konaković je istakao da Vlada na čijem je čelu daje izuzetan značaj i važno mjesto akademskoj zajednici Kantona Sarajevo. „Od vas očekujemo konkretne prijedloge rješenja svih problema, jer ste vi intelektualni dio našeg društva. Obrazovanje će biti primarana oblast u našem budućem djelovanju, a žao nam je što nemamo više novca za investicije u obrazovanje jer nam je cilj poboljšanje uvjeta vašeg rada, ali i unapređenje procesa obrazovanja novih generacija našeg stanovništva“, kazao je ovom prilikom premijer Konaković. Naglasio je kako Vlada koju predstavlja mora u narednom periodu, zbog složenosti finansijske situacije u KS, kontinuirano stvarati preduslove za uštedu sredstava, gdje god je to moguće, kao i da to očekuje i od Univerziteta. „Sva ušteđena sredstva bit će usmjerena na poboljšanje opšteg stanja u ovoj oblasti“, obrazložio je premijer Konaković.

„Od akademske zajednice očekujemo da aktivno učestvuje u usaglašavanju stvarnih potreba za kadrovima koji nedostaju na tržištu rada, kako bismo zaustavili hiperprodukciju kadrova koji se najčešće vode na evidencijama Službe za zapošljavanje KS. Sa ovim aktivnostima počet ćemo od septembra ove godine“, rekao je premijer Konaković te zatražio od svih članova akademske zajednice da iniciraju i pokreću izmjene postojeće legislative koja koči provođenje bilo kojeg značajnijeg procesa.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović je na početku svog obraćanja postavio dva ključna pitanja na koje se treba odgovoriti – šta Ministarstvo očekuje od UNSA te šta UNSA očekuje od Ministarstva.

„Naši zajednički ciljevi su ubrazanje procesa integracije UNSA, definisanje zajedničkih pravaca djelovanja u budućnosti te donošenje veoma važnih provedbenih akata koje UNSA nema, i to pravilnika o plaćama i pravilnika o raspodjeli vlastitih prihoda kojim ćemo utvrditi procedure za njihovu transparentnu raspodjelu“, dodao je ministar Kazazović. Istakao je kako je neophodno početi štedjeti i racionalizirati potrošnju vlastitih prihoda te ponovio riječi premijera Konakovića da će sva sredstva koja se uštede biti usmjerena u obrazovanje. „Cilj nam je da tokovi ovog novca budu transparentni te da se troši shodno njegovoj namjeni“, potcrtao je ministar Kazazović te naveo da će i stručna edukacija kadrova biti prioritetna u radu resornog ministarstva.

Predsjednik Upravnog odbora Mevludin Mekić je naglasio da je Univerzitet u Sarajevu najznačajniji stub naše države te zamolio studente svih fakulteta da aktivno učestvuju u procesima koji se poduzimaju s ciljem poboljšanja studentskog standarda.

Berko Zečević, predsjednik Sindikata UNSA je kazao kako ova organizacija želi dijalog s izvršnom vlasti Kantona Sarajevo u cilju rješavanja problema svih uposlenika ove institucije, među kojima je i 1.000 zaposlenih koji ne učestvuju u nastavnom procesu i koji su „nevidljivi“, ali obavljaju vrlo značajne poslove na UNSA.