Pregovori o kupoprodaji objekta u kojem je bio logor "Kon-Tiki"

Ministri za boračka pitanja i pravde i uprave Kantona Sarajevo Muharem Fišo i Mario Nenadić, kantonalni pravobranitelj Kemal Karić te predstavnici Zavoda za izgradnju KS, Fonda Memorijala i Općine Vogošća održali su danas sastanak sa vlasnicima objekta u Vogošći u kojem je bio nekadašnji logor "Kon-Tiki", a povodom njegovog otkupa i preuređenja u spomen obilježje "Muzej stradanja građana BiH".

Zaključkom Vlade KS, Ministarstvo za boračka pitanja zaduženo je da u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave i navedenim institucijama definira sve aktivnosti u vezi s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa radi otkupa ovog objekta i pripadajućeg zemljišta, kao i da pokrene pregovore o utvrđivanju njihove cijene sa vlasnicima.

Na današnjem sastanku detaljno su razmotrene sve zakonske procedure koje je neophodno provesti da bi se obavio postupak kupoprodaje objekta i zemljišta, a saglasnost na njih su dali i vlasnici. Najavili su da će ponudu o visini njihovog koštanja uskoro dostaviti resornom ministarstvu.

Kako je naveo ministar Fišo, namjera je da se te nekretnine preurede u memorijalni centar koji bi budućim generacijama svjedočio o golgoti kroz koju su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu devedesetih prolazili Bošnjaci, Hrvati i drugi građani Vogošće, Sarajeva, Nahoreva, Ilijaša, Sokoca i Visokog.