Predstavnici Vlade KS i Unicef-a potpisali Protokol o saradnji za unapređenje ranog rasta i razvoja djece

Protokol o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Kantonu Sarajevo potpisali su danas kantonalni ministri obrazovanja, nauke i mladih, zdravstva, te rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Elvir Kazazović, Zilha Ademaj i Amela Dautbegović sa predstavnicom Unicef-a u BiH Geetom Narayan.

Protokolom su se potpisnici usaglasili da će zajednički djelovati u ovoj oblasti, a u skladu sa Politikom unapređenja ranog rasta i razvoja djece koji je usvojila Vlada FBiH.

Među prioritetima budućeg zajedničkog djelovanja bit će edukativni programi i aktivnosti koji potiču odgovorno i zdravo roditeljstvo, osiguranje kvalitetne usluge budućim roditeljima kao i trudnicama, porodiljama i novorođenčadima. Također, programi koji potiču pravilan rast i razvoj djece, s posebnim naglaskom na djecu do tri godine, te rana detekcija smetnji u rastu i razvoju djece.

Cilj je i osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci uz individualni pristup i kontinuirano praćenje njihovog rasta i razvoja, te zdrave ishrane i sigurnog okruženja za boravak djece.

Kako je navedeno, Vlada Kantona Sarajevo formirat će Radnu grupu za koordinaciju tih aktivnosti.