Predstavnici organizacije "Ljekari svijeta" iz Barselone u posjeti ministricama Dautbegović i Ademaj

Položaj žrtava nasilja na osnovu spola, mogućnosti i izazovi koje pruža sistem prevencije i zaštite od nasilja na nivou Kantona Sarajevo bio je povod sastanka ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amele Dautbegović sa predstavnicima organizacije "Ljekari svijeta" (Medicus Mundi Mediterania) Franceskom Alaverezom i Ivanom Zahinosom, te izvršnom direktoricom Fondacije lokalne demokratije Jasminom Mujezinović.

Gosti iz Barselone borave u Sarajevu na poziv pomenute fondacije, te su se isti dan sastali i sa ministricom zdravstva Zilhom Ademaj.

Tokom sastanaka, istaknuto je kako je jedan od najrasprostranjenijih problema kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini nasilje u porodici.

“Ranijih godina žene su uglavnom šutjele i trpile nasilje, čak i po 40 godina jer, uglavnom iz ekonomskih razloga, nisu imale mogućnosti da napuste supruga i odluče se za život dostojan čovjeka”, naglasio je Alvarez.

Na sastanku je istaknuto kako je Vlada Kantona Sarajevo učinila određene korake u pronalaženju rješenja za žrtve nasilja.

Gosti iz Barselone su izrazili svoja očekivanja prema kojima će zajedno s Vladom KS realizirati konkretne projekte te njima prevenirati određeni broj slučajeva nasilja u porodici.

Ovom prilikom, ministrica Dautbegović je upoznala goste sa aktivnostima koje provodi resorno ministarstvo na čijem je čelu, te potcrtala kako je ženama, koje su uglavnom žrtve nasilja, vrlo važno da imaju posao, odnosno da su ekonomski neovisne.

"Upravo zbog te činjenice, Ministarstvo kroz djelovanje Službe za zapošljavanje stalno radi na uvođenju novih programa obuke, dokvalifikacije, odnosno prekvalifikacije i upošljavanja žena žrtava nasilja”, konkretno je navela ministrica Dautbegović.

Na posjeti im se zahvalila i ministrica Ademaj te naglasila kako je ovo vrlo važna problematika te iskazala spremnost Ministarstva zdravstva KS za saradnju sa organizacijom "Ljekari svijeta".