Predstavnici Kantona i općina : Zakon o komunalnim taksama u KS biće vraćen u ponovnu skupštinsku proceduru

Zahtjev za obustavu primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama u Kantonu Sarajevo bio je povod sastanku Saveza općina i gradova FBIH i predstavnika općina u Kantonu Sarajevo sa predsjedavajućim Skupštine Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem i ministrom finansija Amelom Kovačevićem.

Izmjene ovog zakona usvojila je Skupšina Kantona prošle godine, a kako su naglasili iz općina, oni ga smatraju spornim iz dva razloga. Prvi je što njegovom primjenom odnosno smanjenjem tarifa komunalnih taksi u pojedinim djelatnostima nastaju ozbiljne finansijske posljedice za budžete jedinica lokalne samouprave. Doveden je u pitanje i sam postupak donošenja Zakona iz razloga što ni lokalne zajednice, ni Savez općina i gradova nisu konsultirani oko ovakvih zakonskih izmjena uprkos činjenici da je postojala zakonska obaveza zakonodavca da pribavi prethodno mišljenje ovog Saveza.

Predsjedavajući Konaković dao je punu podršku zahtjevima lokalnih zajednica ističući da ne postoje nikakve smetnje da se kroz iskazane potrebe i međusobne dogovore bolje urede sva pitanja koje tretiraju nadležnosti Kantona i općina.

“Skupština Kantona će vratiti ovaj dokument u ponovnu proceduru kako bi se ispoštovale zakonske procedure njegovog donošenja te kako bi se sa lokalnim zajednicama sprovela kvalitetna javna rasprava o ovoj temi. Trebamo naći rješenje koje će optimalno urediti ovu oblast, prepoznajući potrebu da privrednici koji započinju svoj biznis i startup kompanije dobiju olakšice kada su u pitanju ovi nameti, jer to ide u prilog stvaranju bolje poslovne klime i većeg zapošljavanja ”, istakao je predsjedavajući Konaković.

Zajednička je ocjena da kantonalni Zakon o lokalnoj samoupravi treba što prije donijeti, te da postoji okruženje da se to uradi što brže. Taj zakon će dati odgovore na mnoga pitanja, od uređenja i upravljanja komunalnim sektorom, jasnim razgraničenjima nadležnosti i u drugim oblastima kao i raspodjelom prihoda koje prate te djelatnosti.