Predstavnici Delegacije EU I OSCE-a kod premijera Adema Zolja:Kanton Sarajevo kao model uspješne borbe protiv korupcije

Predstavnici Delegacije Evropske unije u BIH i OSCE-a Richard Wood, Mirna Brešan i Jasna Dobricik na današnjem sastanku sa premijerom Kantona Sarajevo Ademom Zoljom i šefom Ureda za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo Erduanom Kafedžićem, dali su još jednom podršku Vladi Kantona u njenoj borbi protiv korupcije, a koje se uspješno realiziraju preko ovog Ureda i njegovog operativnog Tima.

Kako je istakao Wood, šef odjela za vladavinu prava pri Delegaciji EU u BiH, Kanton Sarajevo je model najbolje prakse i treba biti primjer i ostalim kantonima kako se boriti protiv korupcije koja je duboko ukorijenjena ovdje, kroz razne oblike:od birokratske do teške korupcije.

Ovom prilikom, je istaknuto da je i zvanični Brisel upoznat sa radom kantonalnog Ureda i Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS čiji rad posebno podržavaju. Ta borba je i jedan od prioriteta ulaska naše zemlje u Evropsku uniju a koja je u zadnje dvije godine uložila u BiH sedam miliona eura u projekte i aktivnosti protiv svih oblika korupcije.

Kanton Sarajevo je prepoznat i predstavljen i kao dobar primjer nedavno u Beču, na sastanku Komiteta za ljudske dimenzije odakle mu je stigla i podrška za nastavak ove borbe, istaknuto je iz OSCE koji akcenat djelovanja stavlja na preventivne projekte.

“Od mog dolaska na ovu funkciju tražio sam da se još intenziviraju aktivnosti koje provode Ured i Tim za borbu protiv korupcije što jasno odražava punu podršku ove Vlade njegovom radu. Tako su u aprilu ove godine usvojeni Strategija za borbu protiv korupcije KS 2018-2019, Akcioni plan njene provedbe te Prezentiran Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevo” naglasio je ovom prilikom premijer Zolj. Također, Vlada je dala saglasnost za popunjavanje radnih mjesta kako bi se Ured još kadrovski ojačao. Premijer ističe važnost potpune depolitizacije ovog Ureda kao i stav da u njemu rade profesionalni državni službenici, bez političkih uticaja.

Kanton Sarajevo će nastaviti započete edukacije u čitavom javnom sektoru koje se tiči informisanja i osposobljavanja uposlenih u borbi protiv korupcije, a kako je je najavio šef Ured i predsjednik Tima, Kafedžić, pored započetih i redovnih aktivnosti, Ured će, između ostalog, uskoro početi kontrolu utroška grant sredstava iz Budžeta KS.