Predsjedavajući Konaković delegirat će održavanje redovnih tematskih sjednica Skupštine posvećenih mladima

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković obećao je podršku Vijeću mladih KS kako bi bili aktivnije uključeni u kreiranje i realizaciju svih važnih akata i projekata u KS-u koji se tiču ove populacije.

Na današnjem sastanku sa članovima Vijeća, predsjedavajući je razgovarao o njihovim aktivnostima te je najavio da će Kolegiju Skupštine delegirati održavanje redovnih tematskih sjednica posvećenih pitanjima mladih. Istakao je da to mora biti redovna praksa u radu Skupštine, a ne da se o pitanjima mladih govori samo ad hoc. Jedna od inicijativa bit će i povećanje broja članova skupštinske komisije za pitanja mladih KS koji će raditi na poboljšanju i izradi kantonalne politike prema toj populaciji.

Razgovarano je i o Strategiji prema mladima KS koja u fokus stavlja njihove potrebe kroz sedam ključnih oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, slobodno vrijeme, sigurnost, mobilnost i oblast socijalne zaštite, koju je pripremilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, a u čijoj izradi je aktivno učestvovalo i ovo vijeće.

Predsjedavajući Konaković je naglasio da bi se ovaj dokument što prije trebao naći pred Skupštinom KS kao osnova za sve naredne procese i aktivnosti resornih ministarstava koji će se odnositi na mlade.

Istakao je da će Kanton Sarajevo uvijek pružati logističku i administrativnu podršku Vijeću, kao krovnom udruženju mladih u kantonu, koje je formirano u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.