Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić posjetila Pedagoški fakultet UNSA u svrhu rješavanja problema s kojima se ova visokoškolska ustanova suočava

Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić posjetila je Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu i tom prilikom razgovarala sa dekanom Fatihom Destovićem, te prodekanesama Merimom Čaušević i Indirom Mahmutović.

Tokom posjete predsjedateljica Babić se upoznala sa radom ove renomirane visokoškolske ustanove kao i sa izazovima sa kojima se ova ustanova susreće. Istaknut je problem finansiranja novootvorenog Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju koji je veoma značajan za realizaciju visokokvalitetnog obrazovanja i usavršavanja stručnih kadrova na svim nivoima, jer je Pedagoški fakultet jedini u Sarajevu koji obrazuje kadrove ovog profila.

Uvidjevši navedenu problematiku predsjedateljica Babić je istakla da če uskoro organizovati sastanak predstavnika Fakulteta sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem i ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvirom Kazazovićem kako bi se razmotrilo rješavanje problema i tako doprinijelo kvaliteti obrazovanja u Kantonu Sarajevo.