Vlada Kantona Sarajevo

Poziv za učešće u javnoj raspravi o iznimno važnim zakonima u resoru privrede

Skupština Kantona Sarajevo na posljednjoj sjednici utvrdila je i u 30-dnevnu javnu raspravu uputila nacrte Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) i Zakona o poljoprivrednim novčanim podsticajima i ruralnom razvoju.

Stručna služba za skupštinske poslove uputila je poziv zainteresiranim strankama i institucijama koje imaju interesa u donošenju ovih zakona da dostave svoje komentare i prijedloge. Ministar privrede KS Adnan Delić pozvao je javnost da, također, dostavi svoje komentare.

„Želimo biti sigurni da smo donijeli dobre zakone za ove dvije krucijalno važne oblasti u resoru privrede. Tim povodom, pozivamo sve koji imaju interesa, znanja i sklonosti u jednoj ili obje navedene oblasti da zajedno radimo na jačanju zakonskih okvira, koji će omogućiti rast privredno-poslovne aktivnosti u našem kantonu“, pozvao je ministar Delić.

Prema njegovim riječima, riječ je o iznimno važnim zakonima iz resora privrede i Ministarstvo želi dati priliku svim zainteresiranim da budu dijelom pripreme ovih zakona. S tim u vezi, Ministarstvo privrede KS organizira i hibridne javne rasprave za ova dva nacrta.

Javne rasprave bit će održane u ponedjeljak, 21. novembra 2022. godine, u velikoj sali Općine Centar, u periodu od 17:00 do 21:00 sat. Javna rasprava o Nacrtu zakona o JPP-u počinje u 17:00 sati, a o Nacrtu zakona o poljoprivrednim novčanim podsticajima i ruralnom razvoju u 19:00 sati.

Prijave na javne rasprave vrše se na linku: https://forms.gle/cbmo31yzBW5Tamq59

Nacrti zakona dostupni su na linkovima:

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/utvrden-nacrt-zakona-o-novcanim-podsticajima-u-poljoprivredi-i-ruralnom i

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/utvrden-nacrt-zakona-o-javno-privatnom-partnerstvu