Vlada Kantona Sarajevo

Potrebno je izraditi akcioni plan čija bi realizacija osigurala kvalitetniji nastavni proces u školama

O rezultatima Programa za međunarodnu procjenu učenika „PISA 2018.  Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu“ danas je ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić održala radni sastanak sa Dženanom Husremović, Mustafom Memićem, Muhamedom Dželilovićem, Harisom Memiševićem, te predsjednikom radne grupe za kurikularnu reformu Namirom Ibrahimovićem.

Tokom sastanka razmatrane su mogućnosti izrade akcionog plana čija implementacija bi osigurala kvalitetniji nastavni proces u školama na području Kanton Sarajevo, a samim time i postizanje boljih rezultata u budućim procjenama znanja i vještina učenika sa područja KS.

Zaključeno je da nastavnički fakulteti treba da provedu detaljnu analizu rezultata „PISA 2018. Izvještaj za Bosnu i Hercgovinu“ te da se najkasnije u roku od 30 dana održi novi sastanak na kojem će se razmotriti mogućnosti izrade akcionog plana kojem bi se precizno definisale uloga, aktivnosti i odgovornosti svih subjekata uključnih u realizaciju nastavnog procesa, a posebno nastavničkih fakulteta koji školuju buduće učitelje i nastavnike.

U tom smislu, naglašena je nužnost kontinuirane koordinacije svih budućih aktivnosti koje će se provoditi na osnovu rezultata provedenog istraživanja „PISA 2018. Izvještaj za Bosnu i Hercgovinu“.