Vlada Kantona Sarajevo

Potpisan Sporazum: Kanton Sarajevo sufinansira dogradnju i nadziđivanje KSC Vogošća "Jasmin Isanović Žuti"

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Samir Avdić i načelnik Općine Vogošća Edin Smajić potpisali su danas Sporazum o sufinansiranju realizacije projekta dogradnje i nadziđivanja upravne zgrade Kulturno-sportskog centra Vogošća "Jasmin Isanović Žuti".

Kanton Sarajevo će za sufinansiranje ovog projekta izdvojiti sredstva u iznosu 255.000 KM.

Prema riječima ministra Avdića, riječ je o jednom od kapitalnih projekata u resoru Ministarstva kulture i sporta za čiju realizaciju su planirana sredstva u Budžetu za tekuću godinu.

"U skladu s Programom utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera, sa pozicije 'kapitalni transferi Gradu i općinama' u ovoj godini je ukupno raspoređeno 1.500.000 KM za sufinansiranje projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata kulture u Kantonu Sarajevo, te 1.000.000 KM za oblast sporta. Iskreno vjerujemo da će naredne godine ovaj objekt biti završen", rekao je ministar Avdić.

Načelnik Smajić istakao je da je projekt vrijedan nekoliko stotina hiljada KM, ali da su inicijalna sredstva za početak njegove realizacije najvažnija. Općina će, kako je rekao, u najkraćem mogućem roku provesti proceduru i uvesti izvođača radova, te prema raspoloživima sredstvima krenuti u realizaciju prve faze.

"Plan je da u naredne dvije godine stavimo u funkciju ovaj prostor, jer imamo ideju da dobijemo novi omladinski centar sa sadržajima za omladinski aktivizam i različite projekte iz oblasti edukacije i kulture. Zahvaljujem se Ministarstvu kulture i sporta KS koje kontinuirano pomaže sve lokalne zajednice, pa tako i općinu Vogošća", kazao je načelnik Smajić.

Nadzor nad realizacijom ovog sporazuma vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.