Vlada Kantona Sarajevo

Posjeta ministrice Karačić Terapijskoj zajednici u Rakovici: Prioritet je otvaranje odjeljenja za ovisnice

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Karolina Karačić posjetila je danas JU Terapijska zajednica-Kampus KS u Rakovici gdje je sa v.d. direktora Hasetom Tirićem i uposlenicima razgovarala o problemima u poslovanju ove ustanove, njenim kapacitetima, kao i sve izraženijem problemu ovisnosti  u Kantonu Sarajevu.

Kako je v.d. direktor Tirić informirao ministricu Karačić, Kampus je jedina ustanova ovog tipa u Evropi čiji je osnivač država, osposobljena za tretiranje osoba ovisnih o psihoaktivnim suspstancama. Trenutno u njoj boravi 21 korisnik starosti od 16 do 47 godina. Većinom su to ovisnici o teškim narkoticima.

Od svog osnivanja do danas, Kampus je na raspolaganju isključivo muškarcima ovisnicima iako bi svoje kapacitete mogao staviti i u funkciju odgojno-popravnih tretmana žena ovisnica. Prema riječima Tirića, već duže vrijeme postoji potreba za otvaranjem odjeljenja za rad sa osobama ženskog spola, jer je praktično izjednačen broj žena i muškaraca u našem društvu kojima treba ova vrsta pomoći.

„Kroz kontakte sa kantonalnom zavodom za alkoholizam i druge toksikomanije saznajemo da sve veći broj žena ovisnica traži institucionalnu pomoć, ali nažalost, mi nismo u mogućnosti da je pružimo. Strašno je to kada vam se u teškom stanju obrati žena ovisnica ili roditelj maloljetne ovisnice i zatraži smještaj u ustanovi a vi mu kažete da tu ne može ostati“, ispričao je Tirić. Naveo je da, uprkos smanjenim budžetskim sredstvima za rad, ustanova uspijeva nesmetano funkcionisati i pružiti kalitetnu uslugu korisnicima te izmiriti obaveze prema uposlenicima.

Tirić je naveo da bi Kampus sa raspoloživim kadrovskim kapacitetima mogao pružati usluge za još oko 100 korisnika. Svi uposlenici su, uz redovan rad sa korisnicima radno-okupacione, psihosocijalne, te  sportske ili art- terapije kao i uz rad sa porodicom, uključeni i u šklolske programe prevencije ovisnosti među mladima. Kako su oni istakli, škole pokazuju veliki interes za ovom vrstom saradnje sa uposlenicima jer je mali broj stručnjaka koji iskustveno mogu prenijeti djeci istinu o zlu narkomanije.

„Uvjereni smo da je otvaranje odjeljenja za osobe ženskog spola, ovisnice, u Kampusu jedan od prioriteta našeg društva i biće visoko u proritetima ovog Ministarstva. Stalo nam je da funkcija Kampusa bude zakonski uređenija kako bi nesmetano mogao funkcionisati i kako bi mogao podjedanako odgovoriti na potrebe svih naših sugrađana koji tu zatraže pomoć“, izjavila je ovom prilikom ministrica Karačić. Kako je naglasila, to će podrazumijevati i čvršću interesornu saradnju između Ministarstva za rad, socijalnu poitiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Ministarstva pravde KS-a.