Vlada Kantona Sarajevo

Podržana sanacija enterijera Saborne crkve u Sarajevu

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo nastavlja sa podrškom rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, otkupu i izgradnji vjerskih i kulturno-historijskih objekata na području Kantona.

Ovim povodom, izdvojena su novčana sredstva u iznosu od 10.000 KM namijenjena za pružanje podrške realizaciji projekta sanacije enterijera Saborne crkve u Sarajevu.

Upriličen je sastanak ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damira Filipovića sa starješinom Saborne crkve protojerejem-stavroforom Vladimirom Stuparom te potpisan Sporazum o saradnji.

“Ranije smo obećali da ćemo nastaviti sa saradnjom, i to smo i ostvarili. Zaista mi je drago što je naše ministarstvo dio projekta sanacije enterijera vjerskog objekta kao što je Saborna crkva u Sarajevu”, rekao je ministar Filipović.