Podrška Ministarstva pravde i uprave KS radu Vijeća za nacionalne manjine KS

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima, sekretarom Indirom Šulović i pomoćnikom za upravu Hasanom Zemanićem, primio je danas predsjednika i člana Vijeća nacionalnih manjina KS Davora Ebnera i Mirzu Redžića.

Kako je istakao ministar Nenadić, ovo je nastavak razgovora o nekoliko pitanja od interesa za Vijeće i rad kantonalnih vlasti. To su između ostalog, amandmani na Ustav KS kojima je zagarantirano, u skladu s presudama Ustavnog suda BiH i drugim pravnim aktima, da se u Kantonu Sarajevo poštuju službeni kao i drugi jezici i pisma koje koriste građani.

Tema sastanka bio je i aktuelni problem rješavanja prostora za rad Vijeća. Ministar je informisao goste da se nije odustalo od ideje osiguranja prostora za rad Vijeća u objektu Austrijske kuće, kao i da će se o tome nastaviti razgovori sa predstavnicima Općine Centar.

Razgovarano je i o prioritetima za utrošak sredstava koja su ovogodišnjim Budžetom KS osigurana za rad i funkcionisanje Vijeća nacionalnih manjina, kao savjetodavnog organa u sastavu Skupštine KS.

Predstavnici Vijeća su zahvalili ministru i Vladi na kontinuiranoj komunikaciji i saradnji o ovima, kao i nizu drugih pitanja koji garantiraju ostvarivanje prava i interesa nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo.

Ovom prilikom, upoznali su ga sa programom obilježavanja Dana nacionalnih manjina od 22. novembra, a u okviru kojih su planirani brojni kulturno-zabavni sadržaji kao i sastanci sa predstavnicima kantonalnih vlasti, te drugim domaćim i međunarodnim zvaničnicima.

Ministar Nenadić je najavio podršku Ministarstva pravde i uprave ovoj manifestaciji, u cilju njene što kvalitetnije organizacije.