Vlada Kantona Sarajevo

Počela sedmodnevna Ljetna škola "Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini"

Ljetna škola "Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini" počela je danas i trajat će narednih sedam dana, odnosno do 26. juna 2016. godine. Ovu školu organizovao je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

"Za učešće u ljetnoj školi prijavljeno je više od 60 polaznika, među kojima su direktori osnovnih i srednjih škola, njihovi zamjenici, nastavnici, pedagozi, psiholozi, kao i djelatnici centara za socijalni rad iz cijele Federacije BiH", pojasnio je na današnjoj konferenciji za novinare koja je održana povodom otvaranje škole dekan pomenutog fakulteta Nedžad Korajlić.

Po njegovim riječima tema ljetne škole je vrlo interesantna, jer se o njoj zadnjih godina mnogo priča.

"Nažalost, uvijek se veliki problemi žele riješiti instant receptima, ali to nije nikada moguće posebno kada je riječ o problematici koja se tiče maloljetnika", rekao je dekan Korajlić te najavio da će se u periodu od 15. do 21. jula održati još jedna ljetna škola pod nazivom "Upravljanje u kriznim situacijama".

Kako je naveo, za učešće u radu ove škole već je registrovano preko 40 studenata iz regiona – Hrvatske, Srbije, Kosova i Makedonije, dok će ciljna grupa učesnika u radu druge pomenute škole biti direktori, pedagozi, socijalni radnici i predstavnici vijeća roditelja osnovnih škola Kantona Sarajevo.

"Naša djeca sigurno zavrijeđuju našu pažnju i brigu kako cijele akademske zajednice, tako i svih nas koji se bavimo obrazovanjem", istakao je dekan Korajlić.

Prije godinu dana na katedri za kriminalogiju konstatovano je kako je jedna od oblasti u kojoj je potrebno promptno intervenisati upravo segment nasilje nad djecom, među djecom, u školama i izvan njih.

"Služili smo se analizom svih pozitivno pravnih propisa koji tretiraju ovu oblast, kao i onih dokumenata koji su doneseni i koji se često koriste u praksi, ali nisu formalno usvojeni niti od jednog nivoa vlasti u BiH. Takav dokument su Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, koji je izrađen od strane UNICEF-a prije tri godine", kazao je Elmedin Muratbegović, šef katedre za kriminologiju te istakao kako su smjernice sveobuhvatne, a izradila ih je lokalna bosanskohercegovačka pamet.

Informisao je kako one prikazuju i prate sve zvanične procese i vrlo precizno ih obuhvataju i hodogramski prezentiraju procedure u osnovnim i srednjim školama, u organima starateljstva, u zdravstvenim ustanovama i policiji i sve to u jednoj simbiozi nude čovjeku na terenu, kao jedan  "hand book" – odnosno priručnik, koji svako ko se ovim bavi može imati u svom stolu.

"Prije godinu dana smo došli na ideju da organizujemo jednu ljetnu, niskobudžetnu školu, na kojoj će deset predavača koji dolaze iz socijalnih službi, zdravstva, policije, prosvjete upoznati učesnike sa slučajevima s kojima se oni susreću na terenu, te im na taj način približiti ovu vrlo složenu problematiku", rekao je Muratbegović.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je dalo podršku u organizaciji ljetnih škola, jer je po riječima predstavnice ovog ministarstva Melise Mizdrak prepoznalo značaj cjeloživotnog učenja koje je vrlo važno u savremenoj nastavi.

"Resorno ministarstvo planira vrlo brzo da u javnu raspravu pošalje pravilnik o prevenciji, intervenciji asocijalnih oblika ponašanja, a u izradi je i revidirani pedagoški karton učenika. Oni nisu novina, ali od ove školske godine oni će biti revidirani i sadržavat će sve bitne infromacije o psihofizičkom razvoju učenika", najavila je Mizdrak.

Iz Kantonalnog centra za socijalni rad Mirsada Poturković izrazila je profesionalno zadovoljstvo što će po prvi put jedna obrazovna institucija na jednom mjestu okupiti sve one koji su odgovorni za djecu.

Pored resornog ministarstva partneri u realizaciji ove ljetne škole su UNICEF BiH i organizacija "Save the children".