Vlada Kantona Sarajevo

Pedesetak škola iz Kantona Sarajevo priključilo se globalnoj akciji „Sat kodiranja“, inovativnoj informatičkoj obuci za učenike cijelog svijeta

Akcija pod nazivom “Sat kodiranja” čiji je cilj uključenje osnovnih i srednjih škola ali i nevladinih organizacija i kompanija u BiH u najveći informatičko-edukativni događaj u historiji učenja predstavljena je danas. Ovu akciju u našoj zemlji je pokrenula nevladina organizacija Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a podršku joj je  pružiloi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kao i brojne druge relevantne institucije za pitanja obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Prema riječima projekt menadžerice u CPCD-u Majde Lovrenović, "Sat kodiranja" predstavlja globalni pokret i jedinstveni je vid inovativne informatičke obuke, čiji je začetnik organizacija CODE.ORG iz Amerike. „O kvaliteti ovog jedinstvenog edukativnog događaja svjedoči činjenica da je u njemu tokom Sedmice kodiranja u 2013. godini bilo uključeno više od  15 miliona učenika iz 170 zemalja svijeta", navela je Lovrenović.

Ove godine Sedmica kodiranja će se održati od 8. do 14. decembra a učešće u njoj je već prijavilo oko 100 škola iz BiH”. Od ukupnog broja tih škola polovina je iz Kantona Sarajevo.

Osnovni cilj akcije je da se učenicima približi algoritamski način razmišljanja koji će im pomoći da bolje razumiju tehnologiju kojom se svakodnevno koriste, kao i da se zainteresuju za informatičko obrazovanje koje se često može činiti komplikovanim i suhoparnim. Za korištenje kreiranih programa nije potrebna nikakva posebna oprema, nego samo računar, smart phone ili tablet. Za pojedine vježbe kodiranja nije čak potreban ni računar. Edukativni sadržaji prilagođeni učenicima su dostupni na web stranici Centra za promociju civilnog društva (www.cpcd.ba), a škole i nevladine organizacije koje se žele uključiti u akciju prethodno se trebaju registrirati putem ove stranice.

 „Programiranje je sve traženiji posao u svijetu, ali se nažalost u našem obrazovnom sistemu veoma često doživljava kao nešto komplikovano ili nešto čime se može baviti mali broj djece. Stoga je Ministarstvo u ovoj akciji  prepoznalo mogućnost da se ta slika o programiranju kao teškom i nedostižnom  poslu promijeni, te da  naše učenike upoznamo sa ljepotama programiranja a to ova globalna inicijativa pruža“ istakla je pomoćnica ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS u Sektoru za informatizaciju Azemina Njuhović. Također, ona smatra da će se BiH na ovaj način približiti svjetskim trendovima u obrazovanju, posebno u upotrebi informacijskokomunikacijskih tehnologija u nastavi, kao i u zapošljavanju mladih u ovoj oblasti.

Govoreći o važnosti edukacije za poslove programiranja, predstavnica Microsoft-a u BiH Anida Jusufović je istakla kako je velika potražnja za programerima u našoj zemlji, te da je trenutno na jednom od portala za zapošljavanje aktuelan čak 51 konkurs za ovaj posao u BiH.

Akciju “Sat kodiranja” podržale su, osim  Microsoft-a, i druge velike svjetske kompanije poput Apple-a i  Amazon-a.