Organizovano Koordinaciono tijelo Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije od Corona virusa

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo održalo je danas sastanak sa predstavnicima javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo, slijedom preporuka Federalnog ministarstva zdravstva, na kojem je dogovoreno formiranje tijela Ministarstva zdravstva KS - Koordinacionog tijela za praćenje i anlizu situacije od Corona virusa (2019-nCoV) sa zadatkom praćenja situacije i poduzimanja mjera, a u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim Corona virusom u KS.  

Koordinaciono tijelo sačinjavaju predstavnici: Ministarstva zdravstva KS, Zavoda za javno zdravstvo KS, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“, JU Dom zdravlja KS, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, Sanitarni inspektorat Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Civilne zaštite Kantona Sarajevo. 

Ministarstvo zdravstva KS ističe da je Svjetska zdravstvena organizacija 30. januara ove godine proglasila globalnu zdravstvenu prijetnju od Corona virusa (2019-nCoV), te informiše da su preporuke za putnike i generalne preporuke za stanovništvo dostupne na web stranici resornog ministarstva.