Vlada Kantona Sarajevo

Održana Šesta sjednica Vlade KS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama Zakona o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj Šestoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo i predložila Skupštini KS da ga nakon razmatranja uputi u javnu raspravu. U proceduru utvrđivanja izmjena ovog zakona se moralo krenuti jer je tako propisao novi Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH.

Izmjene važećeg Zakona o izvršenju sankcijama odnose se na promjenu naziva Kantonalne javne ustanove “Disciplinski centar za maloljetnike” u Kantonalnu javnu ustanovu “Odgojni centar Kantona Sarajevo”. Također je bilo neophodno terminološki usaglasiti termin “kažnjeno lice” sa terminom “kažnjenik”, u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima. Ovim prijedlogom je izvršena dopuna odgojnih mjera koje se mogu izricati kažnjenicima, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i izvršenje odgojne mjere upućivanja koje se od sada izvršavaju u KJU “Odgojnom centru Kantona Sarajevo”. Dodatno je definisan i način prijema maloljetnika u Odgojni centar sa odredbama federalnog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Novim zakonskim rješenjem će se morati maloljetniku upućenom u Odgojni centar obezbijediti odgovarajući broj obroka, ako je upućen na period duži od četiri sata, umjesto šest sati, kako je do sada bilo propisano. Dodatno su utvrđene i obaveze maloljetnika da se pridržavaju kućnog reda i uputa stručnih radnika.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2014. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja, kroz funkcionisanje mreže farmaceutske djelatnosti – apoteka. Kroz ovaj izvještaj prikazani su i rezultati izvršene analize troškova propisanih i izdatih lijekova na recept u 2014.godini te napravljen pregled broja recepata   realizovanih po apotekama sa ukupnom vrijednošću izdatih lijekova. Ukupna vrijednost lijekova izdatih na teret sredstava obaveznog osiguranja u 2014.godini iznosi 74.338.268,00 KM od čega je 9.042.589,00 KM naknada ugovornim apotekama. U odnosu na 2013.godinu, sredstva su uvećana za ove namjene za 3.847.987 KM. Opšti stav je da je Kanton Sarajevo dobro snabdjeven sa lijekovima uzimajući u obzir asortiman i broj lijekova koji se finansiraju iz sredstava obaveznog osiguranja i dostupnosti apotekarske djelatnosti, odnosno broja apoteka koje izdaju lijekove na recept. Istaknuto je da osigurana lica u Kantonu Sarajevo, u odnosu na osiguranike svih drugih kantona sa područja Federacije BiH, ostvaruju najveći obim prava po ovom osnovu.