Od naredne školske godine u Srednjoj ekonomskoj školi bit će formirano eksperimentalno odjeljenje dualnog obrazovanja

Na inicijativu predstavnika Raiffeisen banke i Njemačke privredne komore u BiH planirano je da od naredne školske godine u Srednjoj ekonomskoj školi bude realizovan prilot projekt, tačnije eksperimentalno odjeljenje zasnovano na principima dualnog obrazovanja. Ovim povodom, danas je ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović održao sastanak sa predlagačima ideje i direktoricom ove srednje škole Jadrankom Kolar.

Ministar Kazazović je istakao kako je zainteresovan za realizaciju ove inicijative, jer je postepeno uvođenje dualnog sistema obrazovanja, između ostalog, planirano reformom srednjeg obrazovanja.

Na sastanku je dogovoreno kako će se u narednom periodu krenuti sa realizacijom ovog projekta kojeg će podržati i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Kako je najavila direktorica Kolar, vrlo brzo će se početi sa provođenjem planskih i programskih aktivnosti, jer je ovo za nas jedan novi koncept koji omogućava da se stručne kvalifikacije stiču obrazovanjem u školi i obukom kod poslodavca.