Od menadžmenta KJP „ZOI '84“ Vlada zatražila hitno stavljanje van snage novog cjenovnika skijaških karata

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici zatražila od menadžmenta KJP „ZOI '84“ da odmah stavi van snage Odluku o povećanju cijena ski-karata za skijaške centre „Bjelašnica“ i „Igman“.

Od upravljačkih struktura ovog preduzeća zatraženo je hitno dostavljanje pismene informacije o procjenama na temelju kojih su donijeli sporno povećanje cijena ski-karata sa konkretno navedenim troškovima i prihodima.

Vlada je zatražila dostavljanje plana aktivnosti ovog preduzeća vezanog za proširenje usluga u pomenutim skijaškim centrima, kao i informacije sa preciznim iznosima novca koje je KJP „ZOI '84“ uložio iz sopstvenih sredstava u razvoj infrastrukture na Bjelašnici.

Današnja sjednica nije okončana, već je njen nastavak zakazan za utorak 14. novembra na kojoj će se, uz prisustvo predstavnika menadžmenta i članova Nadzornog odbora ovog preduzeća, raspravljati o zatraženim informacijama.

Zbog značajnog ulaganja budžetskog novca u razvoj infrastrukture na Bjelašnici, a koji je prije svega novac građana Kantona Sarajevo, Vlada smatra da bi se trebale razmotriti sve mogućnosti koje bi dovele do eventualnog smanjenja cijena skijaških karata za predstojeću zimsku sezonu.