Od Federalne uprave za inspekcijske poslove zatražena kontrola velikih industrijskih zagađivača zraka

S obzirom na to, da je ključni zadatak za poboljšanje kvaliteta zraka smanjenje emisija iz različitih izvora, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je prethodnih dana zatražilo od Federalne uprave za inspekcijske poslove, kontrolu postupanja velikih industrijskih zagađivača zraka za koje su okolinske dozvole izdate na federalnom nivou.

Očekuje se, da u situaciji značajno pogoršanog stanja, zbog čega je na snazi ‘’Upozorenje’’, nadležna Federalna inspekcija zaštite okoliša hitno intenzivira aktivnosti i objavi rezultate nadzora. Takođe, maksimalni angažman zatražen je i od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove koja, prema raspoloživim informacijama vrši intenzivne provjere pogona za sagorijevanje koji u svom procesu rada koriste čvrste energente, te istovremeno obavlja i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

U tom smislu, provjerava se i ispunjenje obaveze svih upravitelja ili vlasnika kotlovnica da Ministarstvu dostavljaju izvještaje o vršenju mjerenja emisija polutanata iz ložišnih instalacija. Naime, uočeno je da značajan broj ovih operatora ne poštuje obavezu dostavljanja izvještaja o mjerenju koji trebaju da osiguraju putem ovlaštenih laboratorija, čime se krše odredbe Pravilnika o monitoringu zagađujućih emisija u zrak Federacije BiH, kao i Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

Podsjećamo, svi operatori postrojenja za sagorijevanje snage preko 50 kW, za sve vrste goriva dužni su jednom godišnje dostaviti Ministarstvu rezultate mjerenja u funkciji vođenja Registra emisija, te kontrole rezultata i eventualnog nadležnog inspekcijskog postupanja.

Uz navedeno, očekuje se da i sve druge inspekcije u okviru svojih nadležnosti pojačaju napore, a koji se tiču, između ostalog, kontrole kvaliteta, te prodaje energenata, obavljanja saobraćaja, održavanja komunalne higijene, postupanja sa otpadom, protupožarne zaštite, i sl.