Vlada Kantona Sarajevo

Od 15. novembra počela kontrolna mjerenja kvaliteta zraka na području općine Hadžići

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo KS započeli su od 15. novembra ove godine kontrolna mjerenja kvalitete zraka na području općine Hadžići, koja nije pokrivena mrežom automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo.

Mjerenja se vrše putem mobilne stanice postavljene na lokaciji Doma zdravlja Hadžići, a prate se koncentracije sumpordioksida, azotnih oksida, ozona, ugljen monoksida i PM10 čestica, kao i meteorološki parametri.

Izmjerene vrijednosti prethodnih dana su slične kao i na ostalim područjima Kantona, a detaljnija analiza će uslijediti u narednom periodu.

Za ocjenjivanje kvaliteta zraka na području ove općine uzet će se u obzir ispitivanje karakteristika temperaturne inverzije koje je početkom ove godine osiguralo Ministarstvo u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu.

Inače, karakteristike temperaturne inverzije u velikoj mjeri utiču na nivo zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Rezultati monitoringa kvaliteta zraka u općini Hadžići mogu se pratiti putem web stranice Zavoda za javno zdravstvo KS na linku: https://zzjzks.ba/preporuke-za-stanovnistvo-2/