Vlada Kantona Sarajevo

Objavljen Javni poziv za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog i kratkog igranog, dokumentarnog i animiranog filma, te razvoj dramskih serija

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavilo danas Javni poziv za predlaganje projekata za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog igranog, kratkog igranog i dokumentarnog filma, animiranog filma, te razvoj dramskih serija iz sredstava ovog resornog ministarstva za 2021. godinu.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo ili putem sljedećeg linka: https://mks.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-predlaganje-projekata-za-sufinansiranje-proizvodnje-dugometraznog

Pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog igranog, kratkog igranog i dokumentarnog filma, animiranog filma i razvoj dramskih serija imaju pravne osobe registrirane za obavljanje filmske i video djelatnosti sa sjedištem u Kantonu Sarajevo – producenti.

Javni poziv će biti otvoren za podnošenje prijava do utorka, 5. oktobra 2021. godine.