Vlada Kantona Sarajevo

Novi mamograf i četiri ultrazvučna aparata uručeni Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo danas je izvršena primopredaja mamografa i četiri ultrazvučna aparata.

Sredstva za njihovu nabavku obezbijedilo je Ministarstvo zdravstva KS, dok je mamomat pomenutoj ustanovi ustupila na korištenje Opća bolnica “Prim.dr Abdulah Nakaš”.

“Riječ je visokorezolutnim ultrazvučnim aparatima za potrebe radiološke i ginekološke službe Zavoda. Istovremeno je i reinstaliran digitalni mamograf iz Opće bolnice u ovu ustanovu, uz pomoć kojeg će sada biti omogućena kvalitetnija mamografija pacijenticama i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Aparat je neophodan za dijagnostiku i rano otkrivanje oboljenja dojke, osobito karcinoma. Za nabavku ultrazvučnih aparata iz budžeta Ministarstva zdravstva je izdvojeno oko 260.000 KM, a za reinstalaciju digitalnog mamografa izdvojeno je 20.000 KM iz budžeta Ministarstva finansija ”, izjavila je ministrica zdravstva KS Amela Sofić prilikom današnje posjete ovoj ustanovi sa premijerom Edinom Fortom i direktorom Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Zlatkom Kravićem.

Ministrica Sofić je istakla da je mamografija neophodna dijagnostička metoda u skriningu karcinoma dojke koji je prvi po oboljevanju i smrtnosti kod žena u svijetu.

“Opredjeljenje Ministarstva je da se pruži maksimalna podrška zdravstvenoj zaštiti žena, djece i porodice”, naglasila je ministrica.

Po riječima direktora Zavoda Mithata Kurtovića, mamograf će raditi u dvije smjene kako bi bio maksimalno na usluzi pacijenticama svih dobnih skupina.

Po jedan ultrazvučni aparat instaliran je u centralnom objektu Zavoda u ulici Josipa Vancaša, u ambulanti Zavoda u Vogošći i u prostorijama Zavoda u Domu zdravlja Novi Grad, dok će jedan uskoro biti instaliran u prostorijama Zavoda na Ilidži.