Vlada Kantona Sarajevo

Nove odluke i mjere u KS-u:Radno vrijeme do 16:30 sati,produženje roka za plaćanje komunalija, nabavka medicinske opreme,uvećanje socijalnih naknada,pomoć privredi,besplatni parkinzi,najava zatvorskih i velikih novčanih kazni za nepoštivanje samoizolacije

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici donijela niz odluka vezanih za nastavak borbe protiv pandemije koronavirusa. O aktuelnim odlukama i aktivnostima Vlade na press konferenciji javnost su izvijestili premijer Mario Nenadić i ministri u Vladi,  što vam u cjelosti prenosimo u nastavku.

Premijer KS Mario Nenadić:

„U skladu sa naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, skraćuje se radno vrijeme svih prodajnih objekata u Kantonu Sarajevo, sa maksimalnim trajanjem do 16:30 sati. Period od 16:30 sati do nastupanja zabrane kretanja u 18:00 sati građani trebaju iskoristiti da dođu do kuće, nakon što završe svoje radno vrijeme. Kontrole će biti stroge i rigorozne.

Također je razgovarano o odlukama koje se odnose na produženje roka dospijeća plaćanja komunalnih usluga, o čemu će izvijestiti resorna ministrica. Donesena je Odluka o smanjenju visine zakupnine za 50 posto za zakupce poslovnih prostora u vlasništvu KS, gdje je zakupodavac Kanton Sarajevo. S ciljem da olakšamo prijevoz osobnim vozilima u KS-u, dok traju odgovarajuće naredbe Kriznog štaba, donijeli smo Odluku prestanku naplate parking mjesta u KS-u, osim zavorenih kontrolisanih parkinga sa rampom, od 08:30 do 13:30 sati svaki dan.

Posebno važan set odluka odnosi se na finansiranje borbe protiv koronavirusa. Donijeli smo Odluku o formiranju posebne budžetske stavke „Fond za nabavku neophodne sanitetske i medicinske opreme u iznosu od milion KM, kao startni iznos, odnosno kao inicijalna sredstva da otvorimo fond i uredimo procedure gdje će se sredstva trošiti.

Prihavaćen je Sporazum sa UNDP-om prema kojem ćemo, na bazi sufinasiranja zajedničkih projekata, nabaviti medicinsku i sanitetsku opremu i druga neophodna sredstva u iznosu od 500.000 KM, a koje će UNDP pratiti sa 300.000 KM.

Donesena je Odluka o formiranju posebne budžetske stavke „Fond podrške privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom“. Početni iznos fonda je 5 miliona KM.

Donesene su odluke za oblast socijalne zaštite, o kojma će u nastavku izvijestiti resorna ministrica.

Također, zaključak o pojačanim kontrolama poštivanja naredbi Štaba civilne zaštite. Od strane policije i inspekcije pojačat će se kažnjavanje onih koji se ne pridržavaju naredbi, a posebno će se oštro kažnjavati povratnici u prekršajima. Poruka građanima je da ćemo istrajati na zabrani kretanja i socijalnih kontakata.

 Jedan od zaključaka je i da resorno minstarstvo sačini spisak potreba ustanova socijalne zaštite s ciljem dodjele zaštitnih  sredstava iz zaliha Direkcije za robne rezerve.

U okviru socijalne zaštite donesena je i Odluka o procjeni i povećanju osnovica za korisnike socijalnih usluga.

Donijeli smo zaključak o potrebi potpunog sklanjanja migranata sa otvorenih prostora u KS-u.

Također, izvršit će se dodatno kapacitiranje Centra u Blažuju za prihvat i smještaj izbjeglica koje MUP bude zatekao na otvorenom prostoru.

Osigurali smo i neophodne kapacitete za proširenje kapaciteta Opće bolnice i Kliničkog centra, odnosno izolatorija.

Razmotrili smo detaljne informacije Štaba CZ KS o poduzetim mjerama, kao i aktivnostima Vlade KS po resorima, s ciljem sprečavanja i suzbijanja širenja koronavirusa i liječenja oboljelih. Informacije ćemo tokom dana ažurirati i o tome obavještavati javnost“, naveo je u svom obraćanju premijer Nenadić.

Ovom prilikom je istakao da je, bez obzira na sve naredbe i preporuke nadležnih, tokom jučerašnjeg dana i danas zabilježen veliki broj okupljanja na sarajevskim izletištima i poručio da je to nedopustivo.

„Mnogo smo uradili na zabrani kretanja i prevenciji, međutim, to je nedovoljno sve dok se pojedinci tako ponašaju, makar njihov broj bio u promilima. Posebnu opasnost uzrokuju oni koji su izašli iz samoizolacije jer su 'tempirane bombe', opasnost i za sebe, svoje porodice i čitav grad. Još jednom pozivam i molim građane da utječu na svakog neodgovornog pojedinca i pomognu policiji i inspekciji, kako ne bismo uskoro zažalili jer se nismo suzdržavali od socijalnih kontakata, a vidimo šta se dešava u drugim zemljama. Molim vas da se maksimalno ozbiljno ponašate i odnosite prema sebi i drugima“, poručio je premijer Nenadić.

                                

Ministarstvo zdravstva KS, odluke i aktivnosti vezane za ovaj resor

Prema riječima resornog  ministra Rusmira Mesihovića, epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo se nije bitnije promijenila u posljednja 24 sata. Kod tri pacijenta je laboratorijskim analizama potvrđena infekcija koronavirusom. Oko 1200 ljudi je pod opservacijom.

Ministar je ukazao na važnost poštivanja svih naredbi i propisanih mjera Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.

„Molim građane da poštuju sve naredbe i mjere, kao što su socijalna distanca, pranje ruku kao i druge stručne preporuke. Pozivam ih i na saradnju u smislu davanja  informacija koje mogu biti od koristi nadležnima. Trudimo se da što više budemo dostupni građanima, od ponedjeljka uvodimo i telefon za psihološku podršku i pomoć“, istakao je ministar Mesihović.

Dodao je kako Vlada i resorno ministarstvo provode dodatne mjere radi kapacitiranja medicinskih ustanova, dodatne nabavke respiratora, kao i zaštitne opreme za medicinske radnike. Proširuju se  kapaciteti za rad izolatorija sa jedinicama za respiratornu potporu, uz nadu da će biti što manje korišteni.

„Moramo učiniti sve što možemo, jer ovo je kanton sa više od 350 000 stanovnika. Također, sve glavne i referentne medicinske ustanove su u Sarajevu i možemo očekivati pritisak i molbe za pomoć iz drugih dijelova BiH“, rekao je ministar.

Istakao je da se redovno vrše testiranja građana kao i  da testova ima dovoljno, a nabavljaju se i novi. Sutra  sa radom počinje i jedna privatna laboratorija koja je certificirana za pretrage na koronavirus, naveo je ministar.

 

Odluke iz oblasti komunalne privrede i infrastrukture i nadležnosti Štaba civilne zaštite:

Ministrica komunalne privrede i infrastrukture i komandantica Štaba civilne zaštite KS Nihada Glamoč, istakla je da sva komunalna preduzeća na području KS pružaju usluge kontinuirano i bez prekida, te da će tako biti i u narednom periodu.

„Danas je donesena odluka da se za sve korisnike komunalnih usluga starije od 65 godina, a za koje važi zabrana kretanja, prolongira rok dospijeća plaćanja usluga sve dok se ne steknu uslovi da oni mogu doći do komunalnih centara kako bi platili račune.

Sve druge građane koji imaju mogućnost plaćanja računa preko trajnih naloga i elektronskim putem pozivamo da u što većem broju svoje račune plaćaju na taj način.

Centri za potrošače i centri za komunalne usluge do daljnjeg će raditi od 09:00 do 13:00 sati.

Ostale odluke koje će Štab civilne zaštite danas donijeti jeste da će se radno vrijeme za sve prodavnice prehrambenih artikala skratiti do 16:30 sati.

Veoma brzo ćemo izdati preporuke za sve poslodavce i preduzeća koja su od značaja, kao i naše sugrađane koji imaju potrebu da rade u poslijepodnevnim satima na koji način će moći dobiti propusnicu za kretanje poslije policijskog sata“, naglasila je Glamoč.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova, aktivnosti na terenu i odluke

"U protekla 24 sata pripadnici MUP-a KS obišli su 727 osoba na području KS koje su dobile instrukciju o samoizolaciji. Alarmantno je da 60 osoba nisu pronađene u domovima“, istakao je ministar unutrašnjih poslova Ismir Jusko, koji je najavio radikalne mjere za sve one koji krše instrukciju o samoizolaciji.

Kazao je da se u proteklih 10 dana apeluje na urgentno pooštravanje mjera za one koji ne poštuju samoizolaciju i dodao da je dobio informaciju da je izmjena Uredbe sa tom zakonskom snagom predložena od ministra unutrašnjih poslova FBiH, te da se u naredna 24 sata treba naći na dnevnom redu Vlade FBiH. Ta Uredba omogućava pooštravanje kazni i privođenje osoba koje ne poštuju mjere samoizolacije.

„Obraćam se svima, budite uvjereni da onog momenta kada dobijemo tu Uredbu, pripadnici MUP-a KS izaći će na teren i privoditi sve one koji ne poštuju pravila o samoizolaciji. Možda se tim osobama više dopada da period samoizolacije provode u pritvorskim jedinicama nego u svojim kućama. Nećemo stati na tome, slijede sankcije zatvora od jedne do tri godine i velike novčane kazne“, poručio je ministar Jusko.

Kazao je i da je upućena inicijativa prema institucijama FBiH da se što prije riješi problem sugrađana kojima ističu vozačke dozvole, odnosno registracija vozila, kao problem i tehničkih pregleda vozila,“ na način da se tehnički pregledi otvore ili da se sugrađanima čijim vozilima ističe registracija ista produži dok traje ovakvo stanje“.  

„Izazov su i osiguravajuće kuće ako kolege s federalnog nivoa donesu takve odluke. Molimo ih da što prije riješe ove probleme za naše i sve građane Federacije na adekvatan način“, poručio je minstar Jusko.

Istakao je da od večeras nastupa policijski sat, te da je MUP KS  na svojoj stranici naveo sve što se radi za to vrijeme i pozvao građane da se informišu.

„Stavljamo se na raspolaganje svim institucijama čiji uposlenici moraju na posao, da im se izdaju potvrde o kretanju za vrijeme policijskog sata, na ime, broj i sa navednim razlozima zašto se ta osoba mora kretati u to vrijeme. Napominjem sve one koji će potpisivati te potvrde, a to će biti čelni ljudi institucija, da će pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću stati iza svake potvrde kako ne bi došlo do zloupotreba“ , naglasio je ministar Jusko.

U cilju sklanjanja migranata sa otvorenog prostora, naveo je da će naredne sedmice biti otvoreno 1000 novih smještajnih jedinica za njih u Blažuju.

Ovom prilikom je upozorio građane i na osobe koje se lažno predstavljaju kao vršioci usluga dezinfekcije, te ih je pozvao da o tome odmah obavijeste policiju. Upozorio je osobe koje se bave tim nečasnim radnjama: „Niko se neće igrati sa životima i zdravljem naših sugrađana u ovakvim vremenima. Upozoravam da će na takve nečasne radnje policija reagovati mnogo konkretnije nego što bi reagovala u drugim okolnostima“, naglasio je ministar Jusko.

 

Ministarstvo finansija KS, aktivnosti i mjere

Ministar finansija KS Jasmin Halebić istakao je da je interes održati finansijsku stabilnost u KS.

„Kako je naveo premijer, formirana su dva fonda. Cilj nam je da rad tih fodova dodatno ojačamo kroz donošenje Zakona o uštedama KS, po hitnom postupku, a koji će omogućiti realizaciju internih finansijskih resursa iz budžeta na način da se osigura stabilnost budžeta i izvrši reprogram budžetskih stavki koje će omogućiti punjenje fondova. Zakon će omogućiti smanjenje javne potrošnje, korištenje postojećih namjenskih sredstava u svrhe koje budu prioritet u funkcionisanju ovih fondova.

 Pokrenut ćemo i inicijativu da se izvrši reprogram otplate dugova KS, da bi se sredstva za otplatu dugova mogla preusmjeriti za rad ovih fondova“, istakao je ministar Halebić.

Istakao je, između ostalog, da je i Finansijski plan službe za zapošljavanje KS jedan od izvora koji će se pridružiti izvorima iz dva fonda kako bi se njihovo punjenje dodatno omogućilo.

„Vlada je pokrenula i inicijativu prema višim nioima vlasti da se obrate drugim zemljama za omogućavanje donatorskih sredstava koja bi bila na raspolaganju ova dva fonda i druge koji će se eventualno otvarati“, dodao je ministar.

Naveo je i da će Zakon o uštedama regulisati plaće u javnom sektoru jer i tu ima prostora da se određena sredstva preusmjere gdje je potrebno.

„Također, Fond za sanitetsku i medicinsku opremu će sarađivati sa Zavodom zdravstvenog osiguranja. Na sutrašnjoj sjednici Skupštine će biti razmatran Finansijski plan ZZO-a, te očekujemo njegovo usvajanje, kako bi omogućila realizacija sredstva ZZO-a za nabavku neophodne sanitetske i medicinske opreme“, istakao je ministar Halebić.

 

Ministarstvo privrede KS, odluke i aktivnosti

Vlada je danas donijela odluku da se formira Koordinaciono tijelo za predlaganje mjera i razmatranje prijedloga za sanaciju posljedica izazvanih koronavirusom u oblasti privrede, prvenstveno s ciljem zaštite radnih mjesta i onih poslodavaca koji su pretpjeli štete, a nisu otpustili radnike.

„Ovo tijelo će raditi na usaglašavanju aktivnosti sa nadležnim institucijama na nivou BiH i FbiH, kao i na detaljnim fiskalnim procjenama“, istakao je ministar privrede Draško Jeličić.

Dodao je da je Vlada obavila niz konsultacija i dogovora sa Udruženjem poslodavaca KS, Privrednom komorom KS, Turističkom zajednicom KS i JU Služba za zapošljavanje KS.

„Pet miliona KM koje smo izdvojili u fond već se mogu uvećati za milion KM koje je izdvojila Turistička zajednica KS, a koji će biti izdvojeni za pomenute namjene. Turistička zajednica KS je dala i Prijedlog programa mjera kojima ćemo omogućiti rasterećenje, u vidu plaćanja poreza i doprinosa na plate, onim poslodavcima koji su zadržali radnike. Ne možemo zaustaviti sve fiskalne tokove, da ne punimo fondove penzionog i zdravstvenog osiguranja, jer ako se radnicima dodijele otkazi automatski ćemo izbaciti i te doprinose, a što ćemo onda sa oporavkom privrede kada se završi ova epidemiološka kriza“, naglasio je ministar Jeličić.

 

Ministarstvo saobraćaja, odluke i aktivnosti

„Povodom odluke Federalnog štaba civilne zaštite o obustavi javnog gradskog prijevoza i današnjeg zaključka Vlade, osigurali smo građanima besplatna parkiranja na uličnim parkinzima u periodu od 08:30 do 13:30 u toku radnog dana i to u ulicama koje se nalaze u prvoj zoni parkiranja, ulicama Mis Irbina, Musala Reisa Džemaludina Čauševića i Hamdije Kreševljakovića, te u ulicama u drugoj zoni parkiranja, a to su ulice Kralja Tvrtka, Kotromanića i Augusta Brauna“, izvijestio je o današnjoj odluci u ovom sektoru saobraćaja resorni ministar Adi Kalem. Podsjetio je i na odluku odluku Vlade o  osiguranju vanrednog prijevoza za uposlene u sektorima zdravstva i sigurnosti, te istakao kako je jasan stav Vlade da se ta odluka nece proširivati.

Ministarstvo rada i socijalne politike, odluke i aktivnosti

Vlada KS danas je donijela zaključak o povećanju visine socijalnih naknada u KS-u.

"Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS će odmah poduzeti sve radnje za povećanje osnova za obračun materijalnih i drugih davanja, po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom KS, čime će sva socijalna davanja biti uvećana", navela je resorna ministrica Jasna Agić.

Ministrica je pozvala sve poslodavace na području Kantona da se pridržavaju preporuka koje je donijela Vlada FBiH 16.03.2020. godine a koje tiču reorganizacije radnog vremena i radnih procesa a sve s ciljem prevencije i sprečavanja obolijevanja od koronavirusa.

Ukazala je i na preporuku datu poslodavcima da omoguće svojim radnicima, koji su roditelji malodobne djece do 10 godina, odsustvo s posla i to jednom od roditelja u slučaju da oba roditelja rade za vrijeme trajanja obustave nastave u predškolskim ustanovama i školama KS.