Vlada Kantona Sarajevo

Nova vozila za prevoz hemodijaliznih pacijenata u Hitnoj pomoći

Zavod za hitnu medicinsku pomoć od danas je bogatiji za tri kombi vozila za prevoz hemodijaliznih pacijenata (129.233,35 KM) i četiri bolesnička kreveta za ambulantu (53.913,60 KM). U toku je nabavka dva kardiomobila sa opremom i lutki za edukativni centar. Sredstva u iznosu 660.000 obezbijedilo je Ministarstvo zdravstva iz budžeta KS za 2019. godinu.  Ispred centralnog objekta Hitne pomoći danas je upriličena primopredaja ovih vozila

"Brzina djelovanja u kriznoj situaciji  je bitan faktor u pružanju hitne medicinske usluge. Siguran  prevoza kritičnih pacijenata i oprema za pružanja hitne medicinske  usluge u samom vozilu znači  spašavanje života . Ova tri  vozila za prevoz dijaliznih pacijenata  i dva  kardiomobila  su praktično jedna bolnica u malom. .Raste potreba za povećanjem broja i upotrebe tehnološki naprednijih sanitetskih vozila kako bi se zadovoljili standardi savremene medicine.  Naši građani zaslužuju bolju zdravstvenu uslugu  i mi ćemo nastaviti ojačavati kapacitete primarne zdravstvene zaštite", rekla je ministrica zdravstva KS Amela Sofić.

Ona je   istakla  da će   iduće godine   početi rekonstrukcija centralnog objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Vlada Kantona Sarajevo izdvojila je 50.000 KM za izradu projektne dokumentacije, a za cijeli projekat je planirano izdvojiti oko milion KM.

“ Želimo ovoj ustanovi vratit stari sjaj i opremiti je sa savremenom, modernom opremom. Posebno je važna i edukacija kadrova koju ova ustanova kontinuirano provodi i pruža  medicinskim  radnicima na području čitave BiH “,  poručila je Sofić.

Na području Kantona Sarajevo liječi se nešto   više od 300 hemodijaliznih pacijenata, od čega, prema riječima direktora Hitne  pomoći  Adem Zalihić , ova ustanova prevozi 225.  

“Bili smo u situaciji, da zbog nedostatka opreme, dođe u pitanje prevoz ovih pacijenata. Zahvaljujemo se Vladi KS, resornom ministarstvu i  ministrici Ameli Sofić što  su prepoznali naše potrebe i omogućili nam da nastavimo prevoziti i pomagati pacijentima u hitnim situacijama, ” istakao je direktor Zalihić.