Vlada Kantona Sarajevo

Nastavak uspješne saradnje Vijeća za mlade i Vlade KS

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministar kulture i sporta KS Kenan Alikadić, te predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice razgovarali su jučer sa predstavnicima Vijeća za mlade, koje je predvodio predsjednik Skupštine Željko Vukša Fejzić, o pitanjima važnim za unapređenje položaja mladih u Kantonu Sarajevo.

Predstavnici Vlade KS upoznali su naše mlade sugrađane o aktivnostima koji se provode na planu poduzimanja mjera za unapređenje zapošljavanja mladih, kao i sa provedbom svih tekućih i planiranih projekata dodjele subvencija za kupovinu stanova mladima, projektima u oblastima kulture, sporta i obrazovanja.

Premijer Nenadić je, ovom prilikom, najavio aktivnosti na usklađivanju obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, posebno u pogledu školovanja mladih u oblasti IT tehnologija, turizma i određenih deficitarnih zanimanja.

Najavljeni su i projekti prekvalifikacija s ciljem poboljšanja zapošljavanja prijavljenih na Službi za zapošljavanje u KS.

Premijer Nenadić i ministar Alikadić, su obećali Vijeću za mlade KS pomoć za rješavanje prostora za njihov rad, te je zatražili da se mladi uključe u sva formirana radna tijela Kantona Sarajevo u kojima mladi mogu realizirati svoje ciljeve i interese, kroz utjecaj na izmjenu propisa, vođenje politika i direktnom sudjelovanju u pripremi projekata, planskih dokumenata i slično.

Predstavnici Vijeća za mlade iskazali su izuzetno zadovoljstvo uspostavljenim oblikom saradnje, redovne razmjene informacija sa predstavnicima Vlade, te im ukazali na njihove ključne probleme u Kantonu Sarajevo.

Iznijeli su i određene prijedloge vezane za prostor za njihov rad, ali i za rješavanje ključnih i egzistencijalnih pitanja od interesa za mlade u Kantonu, a koja se tiču zapošljavanja, obrazovanja, stambenog zbrinjavanja, zadovoljavanja njihovih potreba iz oblasti kulture, sporta i drugih.