Nastavak uspješne saradnje obrazovnih institucija iz Republike Turske i Kantona Sarajevo: Najavljena realizacija novog projekta u koji će biti uključene srednje škole

Nastavak saradnje obrazovnih institucija iz Republike Turske i Kantona Sarajevo bio je povod današnjeg sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvira Kazazovića sa turskim atašeom za obrazovanje u BiH  Vasi Eteom.

“Već dvije godine u Kantonu Sarajevo uspješno funkcionira projekt ‘bratimljenja naših škola’, a danas smo razgovarali o novom koji bi obuhvatio i srednje škole”, istakao je ministar Kazazović.

Pojasnio je kako bi te škole ovisno od struka koje izučavaju sarađivale sa turskim, tačnije profesori i učenici npr. Sportske gimnazije bili bi u kontaktu sa turskom obrazovnom ustanovom koja ima isti ili sličan školski program.

Ataše Ete je naveo kako je izuzetno zadovoljan dosadašnjom saradnjom koju ima sa resornim ministarstvo te se nada da će i u budućnosti nastaviti zajedno realizovati još projekata i aktivnosti.