Vlada Kantona Sarajevo

Najveći iznos do sada: Utvrđeni Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu iznosi 928.370.000 KM

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt budžeta KS-a za 2019. godinu od 928.370.000 KM kao i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta te ih je uputila u skupštinsku proceduru zastupnicima na razmatranje i izjašnjavanje.

Na današnjoj konferenciji za medije ministar finansija KS Jasmin Halebić rekao je da je ovo najveći do sada planirani iznos Budžeta KS.

“Mi smo svaki put uspjeli donijeti budžet na vrijeme, to znači krajem tekuće godine za narednu. Namjera nam je da stvorimo pretpostavke da se to desi i u ovoj godini bez obzira što je izborna”, istakao je ministar Halebić.

Što se tiče prihodovne strane Nacrta budžeta, najveći dio, tj. oko 77 posto, po riječima ministra Halebića, odnosi se na prihode od poreza.

“U ovom dijelu imamo prihode od indirektnih poreza koji iznose oko 430 miliona KM, prihode od poreza na dohodak u iznosu od 144 miliona KM te prihode od poreza na dobit u iznosu od 128 miliona KM. Ove tri pozicije nose glavninu iznosa budžeta i one su u posljednje četiri godine značajno uvećane”, naveo je ministar Halebić i dodao da su to pokazatelji rasta privrede u KS i FBiH.

Što se tiče neporeznih prihoda, njihov udio u budžetu je 15 posto ili 140 miliona KM, po riječima ministra Halebića, dok prihodi od tekućih transfera i donacija te primici od zaduženja iznose oko tri posto.

“Smatramo da je ovaj budžet realno planiran, te da nije ‘napuhan’. U posljednje četiri godine vodili smo takvu politiku u okviru koje su planirani isključivo budžeti koji su realni”, naglasio je ministar.

Kada je riječ o rashodovnoj strani, kapitalni budžet će iznositi 150 miliona KM, zaduženja emisijom obveznica od 33 miliona, dok su oko 140 miliona planirana zaduženja na inostranom tržištu koja će biti utrošena najvećim dijelom u projekte saobraćajne infrastrukture.

Planirana su sredstva i za plaće 11.086 uposlenika na Budžetu KS, čiji broj je smanjen za oko 368 osoba. U Nacrt budžeta ugrađena je osnovica za obračun plaća uposlenika u iznosu od 315 KM. Što se tiče deficita Budžeta, očekivanja su da će on u ovoj godini iznositi 70 miliona KM, odnosno da će biti smanjen za oko 38 posto.

Po riječima premijera Adema Zolja, ovaj budžet je ujedno i razvojni i stabilizirajući i socijalni. Predviđeni su brojni kapitalni projekti, ali i povećanje standarda socijalnim kategorijama.

“Uvest ćemo red i sva sredstva namijenjena za ugrožene kategorije stanovništva bit će od sada namjenski usmjerena, npr.ukoliko je novac namijenjen za grijanje uplaćivat će se komunalnom preduzeću, te ćemo na taj način onemogućiti bilo kakve zloupotrebe”, poručio je premijer Zolj.

Najavio je da će se nastaviti s izgradnjom Univerzitetske biblioteke, kao i sa utopljavanjem i sanacijom školskih i svih drugih kantonalnih objekata, s ciljem osiguranja boljih uvjeta za uposlenike.

“Realizacija projekta EBRD-a za rekonstrukciju vodovodne mreže planirana je za narednu godinu. Vrlo je važno da redukcija vode više nema, a radovi koji se trenutno izvode na otklanjanju kvarova su neophodni”, potcrtao je premijer.

Budžetom su predviđena i sredstva za otvaranje pedijatriskog odjeljenja u Hitnoj pomoći, kao i još jednog modernijeg u prostoru Opšte bolnice.

Planirana je rekonstrukcija tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, nabavka novih tramvaja, trolejbusa, autobusa što će se finansirati iz kredita EBRD-a, a osigurana su i sredstva za Prvu transferzalu od Vogošćanske petlje do Grbavice.

Zajedno s Općinom Centar Ministarstvo pravde i uprave KS učestvovat će u izgradnji Austrijske kuće koja je namijenjena za nacionalne manjine.

Ministarstvo za boračka pitanja uspjelo je osigurati stanove za porodice šehida, kao i za porodice poginulih boraca.

“Za ovo resorno ministarstvo kandidovao sam dva projekta, ‘Sarajevsku panoramu’ po uzoru na Istanbulsku, što podrazumijeva muzej u kojem će u Tri D/dimenziji biti prikazano šta se dešavalo tokom agresije na BiH, te projekt ‘BH ratnik od Kulina bana do današnjeg dana’”, naglasio je premijer Zolj.

Najavio je izgradnju pješačke staze od Trebevića do Kazana, kao i gradnju gasovoda od Igmana do Hadžića.

Učinit će se mnogo na poboljšanju i zaštiti okoliša, nabavkom vozila na gas, kao i otvaranjem stanice na Butilama, te pronalaženju konačnog i dugoročnog rješenja za deponiju Smiljevići.

Ministarstvo kulture i sporta nastavlja s aktivnostima iz prethodnog perioda, te je u interesu da se konačno krene s izgradnjom koncertne dvorane na Marijin Dvoru, za što je potrebna projektna dokumentacija.

Kako je najavio premijer Zolj uskoro će se objediniti komunalni centri, kako bi građani na jednom mjestu mogli izvršiti uplatu komunalnih naknada ali će tu i investitori dobiti sve potrebne saglasnosti za izdavanje građevinske dozvole.

Nastavit će se i sa projektima Smart city-a, e-vlada, e-protokola što će doprinijeti efikasnijoj administraciji, rečeno je tokom današnje konferencije za medije.

Premijer Zolj smatra kako se iznos Nacrta budžeta može udvostručiti,uzme li se u obzir činjenica da imamo vrlo vrijednu imovinu Kantona Sarajevo u drugim državama, tačnije na dalmatinskom i crnogorskom primorju, te u Beogradu.

“Budžet Ministarstva privrede je prije četiri godine iznosio devet miliona, a sad 30 miliona. Krenut ćemo s projektom Crna rijeka - vještačka akumulacija za vodosnabdijevanje Sarajeva, a za čiji smo završetak izdvojili milion KM. Krenuli smo i s pripremom turističke sezone na Bjelašnici, vertikalni transport, kao i vještačko osnježavanje je kompletirano i spremni dočekujemo zimsku sezonu”, poručio je ministar privrede Muharem Šabić, ovom prilkom.