Najavljeno uvođenje sistemskog rješenja ranog prepoznavanja rizičnog ponašanja djece u Kantonu Sarajevo

Pilot projekt "Matrica za rano prepoznavanje djece u riziku" za učenike svih osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo počet će u novembru 2017. godine, najavljeno je to na današnjem sastanku ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića i ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amele Dautbegović sa predstavnikom UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu i profesorom doktorom Elmedinom Muratbegovićem.

Prva faza njegove primjene podrazumijeva edukaciju uposlenih u školama, centrima za socijalni rad i za mentalno zdravlje, dok druga podrazumijeva primjenu matrice na učenike od I do IX razreda osnovnih škola , te od I do IV razreda srednjih škola.

"U cilju zaštite dječijih prava i brige za njihovo psihofizičko zdravlje, nužno je zaposliti određeni broj psihologa u osnovne i srednje škole", istakao je ministar Kazazović.

Prisutni su se složili da je za sistemsko rješenje ranog prepoznavanja rizičnog ponašanja kod djece neophodna multisektorska saradnja obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, policije i pravde.

Kako je naglasila ministrica Dautbegović, primjenom ove matrice osigurat će se adekvatnija briga za djecu u riziku.

"Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice će ove godine u saradnji sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo finansirati upošljavanje psihologa u skladu sa zahtjevom Ministarstva za obrazovanje", poručila je ministrica Dautbegović.

Ovom prilikom, istaknuto je i kako Vlada Kantona Sarajevo poduzima mnoštvo aktivnosti u cilju prevencije maloljetničkog prijestupništva, ranog prepoznavanja i zaštite djece u riziku.

S tim u vezi, usvojila je i informaciju o provedenim aktivnostima Tima za provedbu Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019.

Pomenuta matrica je provedena i realizirana u prethodnoj školskoj godini u devet osnovnih i četiri srednje škole u Kantonu Sarajevo, pri čemu je njena evaluacija ukazala i evidentirala 432 učenika u riziku za koje je bilo potrebno izraditi individualne planove brige.