Najavljeno otvaranje Centra za korisnike komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo

U Kantonu Sarajevo uskoro bi u funkciju mogao biti pušten Centar za korisnike komunalnih usluga koji će im omogućiti da na jednom mjestu završe poslove vezane za sve komunalne usluge, od izdavanja potrebnih saglasnosti do plaćanja računa.


"Vrlo brzo ćemo krenuti u realizaciju ovog projekta i to će biti prvi takav centar u Kantonu. Osim bolje usluge građanima, biće omogućeno i kvalitetnije praćenje naplate komunalnih usluga 'Sarajevo-gasa', 'Vodovoda', 'Toplana' i  'Rada", dok  preduzeća 'Tržnice', 'Pokop' i 'Park' nemaju taj individualni dio komunalne potrošnje i oni će biti organizirani na drugi način", najavio je ministar komunalne privrede i infarstrukture KS Senad Hasanspahić.


O ovom i drugim prijedlozima poboljšanja djelatnosti komunalnih preduzeća bilo je riječi nakon današnje prezentacije pod nazivom "Pregled rezultata i moguća unapređenja rada javnih komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo" kojoj su prisustvovali premijer KS Elmedin Konaković,  ministar Hasanspahić, ministri saobraćaja i finansija Mujo Fišo i Jasmin Halebić, te direktori  kantonalnih javnih komulanih preduzeća.


"Cilj prezentacije je bio da se analiziraju izvještaji preduzeća iz 2015. godine i da se poslovni rezultati objedine na jednom mjestu, kao i da se stvori realna slika trenutnog stanja u komunalnoj privredi i razmotre mogućnosti njenog poboljšanja", kazala je direktorica "Sarajevogasa" Nihada Glamoč, čije je preduzeće izradilo ovaj materijal.

Navedeno je da se prednosti komunalne privrede ogledaju u vrijednosti kapitala koji iznosi oko 914 miliona KM, kao i vrijednosti stalnih sredstava od preko milijardu KM, da je ostvaren prihod od približno 269 miliona KM, te da je ukupni broj kupaca komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo 442.000. Kako je istaknuto,  podaci upućuju na jedan jak, vrijedan i veliki sistem.


"Međutim, finansijski rezultati koji se ostvaruju nisu zadovoljavajući kao i ekonomski pokazatelji, ali ako ih detaljnije posmatramo kroz društveno-ekonomsku zajednicu, socijalnu komponentu i cijene komunalnih usluga, razumjet ćemo koji su to ograničavajući faktori zbog kojih preduzeća ne ostvaruju bolje rezultate. To su ustvari neekonomska cijena komunalnih usluga i problematika dužničko-povjerilačkih odnosa između 'Toplana' i 'Sarajevogasa' koji imaju najveće obaveze u ukupnim obavezama komunalne privrede prema svojim dobavljačima", navela je Glamoč.


Kao preporuke za poboljšanje navedene su one koje se mogu brzo i uz male troškove realizovati te one koje zahtijevaju veće troškove, duži vremenski period i složenije strukturalne reforme.


Brza rješenja se odnose na formiranje zajedničkog centra za kupce, ali i na mogućnost izgradnje jedne zgrade u kojoj bi bio stacioniran zajednički centar za kupce i sva komunalna preduzeća kako bi riješila pitanje svojih poslovnih prostora na duži rok. Radi poboljšanja organizacijske efikasnosti i efektivnosti jedno od ponuđenih brzih rješenja bi moglo biti i uvođenje sistema upravljanja tehničkom sigurnošću koje je uveo "Sarajevogas", a na osnovu kojeg su ostvareni bolji rezultati u njegovom radu.
"Dugotrajnije navedene mjere su rješenja koja se odnose na organizacione promjene u smislu osnivanja  holdinga i to su kompleksna i skupa rješenja o kojima se može govoriti tek kada se sačini ozbiljan analitički materijal u formi eleborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti ovog oblika organizacije komunalne djelatnosti, a u čijoj bi izradi učestvovao multidisciplinarni tim stručnjaka", zajednički je stav učesnika sastanka.


Prema riječima premijera Konakovića, pitanje osnivanja holdinga je nužnost, a budući naredni koraci u vezi s tim će dobrim dijelom biti  definisani kroz donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi koji bi trebao biti usvojen u narednih šest mjeseci.


Formiranje zajedničkog računa komunalnih preduzeća i uspostavljanje jedinstvenog registra korisnika komunalnih usluga, kao mjere poboljšanja rada komunalnih preduzeća, su ostala otvorena pitanja i biće teme narednog zajedničkog sastanka.