Vlada Kantona Sarajevo

Na 122. vanrednoj sjednici razmatrani sindikalni zahtjevi: Vlada KS iskazala čvrsto opredjeljenje za dosljednu provedbu važećih kolektivnih ugovora iz oblasti obrazovanja

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 122. vanrednoj sjednici razmatrala zahtjeve Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalnog odbora KS te Sindikata srednjeg i visokog  obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor KS te u vezi s njima donijela četiri zaključka.

U prvom zaključku Vlada KS je iskazala čvrsto opredjeljenje za dosljednu provedbu važećih kolektivnih ugovora iz oblasti obrazovanja.

Zatim je naložila Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS da hitno odgovori na zahtjeve navedenih sindikata u skladu sa svojim nadležnostima.

Također je resornom ministarstvu naložila da hitno pokrene proceduru donošenja Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu i dostavi ih Vladi KS na razmatranje.

Vlada KS je četvrtim zaključkom izrazila punu spremnost za nastavak pregovora sa sindikatima u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u Kantonu Sarajevo.