Vlada Kantona Sarajevo

Modna revija učenika Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn i učenika s poteškoćama u razvoju

Nastavnici i učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo pokrenuli su projekt pod nazivom „Pogledaj, ja sam lijepa“  u okviru kojeg organizuju modnu reviju na kojoj će zajedno sa učenicima s poteškoćama u razvoju nositi svoje kreacije.

O detaljima projekta tim uposlenika ove škole danas je upoznao i ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvira Kazazovića.

„Cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti inkluzije u nastavnom procesu, kao i osposobljavanje djece i mladih s poteškoćama u razvoju za rad i svakodnevne aktivnosti. Namjera nam je također da im na ovaj simboličan način pružimo podršku i pomognemo u izgradnji samopouzdanja, ali i da pokažemo da naša škola kao društveno odgovorna ustanova može odgovoriti zahtjevima inkluzije i obrazovanja djece i mladih“, rekla je sekretar ove škole Merima Drnda.

Ona je iskazala nadu da će projekt biti prepoznat i podržan od šire drušvene zajednice, kao i potencijalnih donatora, jer je jedan od njegovih ciljeva i osiguranje neophodne opreme i nastavnih pomagala za rad sa učenicima s poteškoćama u razvoju. U saradnji s općinama, inicijatori projekta će  narednih dana razgovarati o iznalaženju adekvatnog prostora za održavanje revije.

"Strateško opredjeljenje Ministarstva je kontinuirani rad na unapređenju stanja u oblasti inkluzivnog obrazovanja ali i poboljšanju kvaliteta života djece i mladih s poteškoćama u razvoju. Ovaj projekt je primjer kako i na kreativan način možemo iskoristiti potencijale koje imamo za dobrobit te djece“, naglasio je ministar Kazazović koji je dao svoju punu podršku u njegovoj realizaciji.