Mjere zaštite: U KS-u kontinuirano se prati epidemiološka situacija, zdravstveni sistem djeluje po planu pripravnosti

 Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo saopštava da se na području ovog kantona kontinuirano prati aktuelna epidemiološka situacija i provodi epidemiološki nadzor u skladu sa propisanim procedurama i protokolima, a u cilju poduzimanja mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u svjetlu globalne krize vezane za pojavu novog Koronavirusa (2019-nCoV9).

Također se organizuje i koordinira rad zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, te daju preporuke shodno razvoju trenutne situacije, kroz aktivnosti imenovanog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS koji je formiran na osnovu naredbe federalnog ministra zdravstva od 3.02.2020.godine.  

“Krizni štab je u stalnom kontaktu sa Kriznim štabom Federalnog ministarstva zdravstva, kao i kriznim štabovima ostalih kantona.

Zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo djeluje prema planu pripravnosti koji se aktivira u ovakvim globalnim javnozdravstvenim prijetnjama, shodno raspoloživim kadrovskim i prostornim kapacitetima”, navode iz Ministarstva.