Misija OSCE-a u BiH osigurat će podršku Ministarstvu pravde i uprave

Ambasador Bruce Berton, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas je održao sastanak s ministricom pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejlom Brčić na kojem su, između ostalog, razgovarali o Zakonu o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih dužnosnika.

Na sastanku je iskazana podrška i najavljena realizacija antikorupcionih aktivnosti koje se odnose na uređenje u oblasti zapošljavanja, dodjele poticaja i grantovskih sredstava iz Budžeta KS, ali i na javnosti rada institucija, kako bi se osigurala namjenska implementacija sredstava, kontrola i njihov povrat, a sve u duhu preporuka koje su davane kroz različite revizije tih procesa. Većina pomenutih aktivnosti se provodi u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

Ovim povodom, ambasador Berton ponudio je podršku resornom ministarstvu, te naveo kako su njihovi stručnjaci spremni pomoći u organizaciji javnih debata kako bi se došlo do još kvalitetnijih rješenja kojima bi se unaprijedili ovi, ali i svi drugi propisi koje Ministarstvo planira donijeti.

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH podržali su rad Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom te istakli njegov značaj i ulogu koju ima u provedbi antikoruptivnih aktivnosti, jer su se, kako je naglašeno istakli kao model na državnom nivou, a njihova iskustva se već prenose i mogu se koristiti i na međunarodnom nivou.

Bilo je riječi i o zahtjevu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića za ocjenu ustavnosti, a ministrica Brčić je poručila da se pravno i profesionalno ova vlada ne plaši te apelacije, te da ona ne može imati posljedice na sada već usvojeni Budžet.

“Prije svega što nije postojao pravni interes ni osnova da premijer Federacije bude podnosilac jednog takvog zahtjeva, a posebo imajući u vidu činjenicu da se taj zahtjev po svojoj suštini odnosi na sumnju na nepoštivanje procedura unutar institucija kantonalne vlasti, a ne na ocjenu ustavnosti pojedinog propisa kako stoji u njegovom sadržaju”, istakla je ministrica Brčić.

Potcrtala je da nisu prekršene procedure donošenja Budžeta, a u javnoj raspravi o ovom dokumentu učestvovalo je 100 subjekata.

“Politička opcija uime koje je premijer Federacije uložio tu apelaciju podnijela je preko 60 amandmana, što ide u prilog činjenici da su Vlada i Skupština KS ispravno postupile u namjeri da omoguće svim zainteresovanim subjektima da učestvuju u kreiranju Budžeta KS”, naglasila je ministrica Brčić.

Dodala je kako je trenutna Vlada stabilna, kao i koalicija, jer su partneri potpisali da dešavanja na drugim nivoima vlasti neće uticati na njih sve dok se provode potpisane mjere, tako da ministrica Brčić ne ‘vidi prostor’ koji bi ugrozio aktuelnu vlast jer se zadate mjere uveliko provode.

“Vlada Kantona Sarajevo radi u jednoj pozitivnoj i produktivnoj atmosferi, što se i vidi u odlukama koje se donose i pred zastupnike Skupštine KS”, zaključila je ministrica Brčić na današnjem sastanku.