Vlada Kantona Sarajevo

Ministrica Sofić u posjeti Zavodu za zaštitu žena i materinstva: Više sredstava usmjeriti na preventivne zdravstvene programe

Ministrica zdravstva KS Amela Sofić sa saradnicima posjetila je danas Zavod za zaštitu žena i materinstva gdje su ih direktor Zavoda dr Mithat Kurtović i ljekari upoznali sa načinom i obimom rada Zavoda.

Osnovna djelatnost ustanove je zaštita reproduktivnog zdravlja žena i materinstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite i djelatnost specijalističko-konsultativne dijagnostike.

Podatak da ljekari u ovom Zavodu na godišnjem nivou naprave oko 260.000 pregleda oslikava njegovo mjesto i značaj u zdravstvenoj zaštiti žena i djece.

Rad je organizovan u okviru ginekološke, perinatološke, endokrinološke, radiološke, citološke službe i službe za planiranje porodice i odvija se na osam lokaliteta, sa radnim vremenom u dvije smjene od 7:30 do 20:00 sati.

Kako su istakli u Zavodu prostorni kapaciteti ustanove su u zadovoljavajućem stanju, a svi lokaliteti posjeduju ultrazvučne aparate, a na tri lokaliteta imaju i tri mamomata na kojima rade četiri radiologa.

Na sedam lokaliteta radi se ultrazvučni pregled dojke, a upravo program prevencije i detekcije raka dojke izdvajaju kao aktivan i značajan program Zavoda.

“Ministarstvo zdravstva je prepoznalo prventivne programe kao posebno značaj dio zdravstvene zaštete. U ovogodišnjem Budžetu Ministarstva ta stavka je podignuta sa 100 hiljada na 250 hiljada KM. Programe edukacije mladih o važnosti brige i očuvanja reproduktivnog zdravlja zajednički realizujemo sa zdravstvenim ustanovama. Namjera nam je da u narednom periodu zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja obezbjedimo više finansijskih sredstava upravo za preventivne zdravstvene programe “, poručila je sa ministrica Amela Sofić koja je rad ovog Zavoda ocijenila vrlo dobrim i značajnim za očuvanje zdravlja žena i djece u Kantonu Sarajevo.

Ukupan broj zaposlenih je 119, od čega je 95 zdravstvenih radnika, a među njima 29 doktora specijalista i 5 doktora medicine.