Vlada Kantona Sarajevo

Ministrica Sofić sa Udruženjem oboljelih žena od karcinoma dojke "Renesansa"

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić primila je danas predstavnice Udruženja oboljelih od karcinoma dojke “Renesansa” sa kojima je održala radni sastanak na kojem su razmatrani svi problemi sa kojima se ova populacija žena susreće.

Poseban akcent stavljen je na dugogodišnji problem neadekvatnog liječenja limfaedema koji zahtijeva pravovremenu uslugu fizikalne terapije, kako bi ove onkološke pacijentice imale bolji ishod liječenja i opravak. To bi puno doprinijelo njihovom povratku profesionalnim, porodičnim i društvenim aktivnostima.

"Reduciranje limfaedema smanjuje simptome nakon operacije i onkološkog tretmana karcinoma dojke na najmanju moguću mjeru, što je preduslov da se pacijentice mogu vratiti svakodnevnom životu. Primjena kompleksne dekongestivne fizikalne terapije zahtijeva stvaranje uslova kako prostora, kadra i opreme u našem Kantonu, na čemu je Ministarstvo zdravstva već poduzelo inicijalne aktivnosti. Zdravstvena zaštita žena je jedan od prioriteta zdravstvene politike Ministarstva zdravstva KS", rekla je ovom prilikom ministrica Sofić.