Ministrica Sofić: Nova pomagala za slijepe osobe u Kantonu Sarajevo

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić primila je danas direktora Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikreta Zuku sa kojim je razgovarala o mogućnosti da se određena pomagala sa slijepe uvrste u novu Uredbu o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na funkcionalna medicinska sredstva.

Novom Uredbom trebala bi se proširiti lista tiflotehničkih medicinskih sredstava, kao što su Brajeva pisaća mašina, reproduktor i snimač zvučnih knjiga u daisy formatu za slijepe osobe, računar sa govornim programom za slijepe.

„Ministrica je pokazala veliko razumijevanje za naše zahtjeve. Do sada nam je bilo neprihvatljivo da slijepe osobe ne mogu dobiti Brajevu pisaću mašinu i čini se da će se to u budućnosti riješiti. Tu su i druga pomagala koja su nama vrlo važna i nadam se da ćemo naše dugogodišnje probleme riješiti kroz ovu Uredbu“, rekao je Zuko.

U važećoj Uredbi slijepe osobe imaju pravo da preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS ostvare pravo na sljedeća sredstva: dugi bijeli štap, ručni/džepni sat za slijepe (govorni ili Brajev), govorni softver za slijepa lica - čitač ekrana sa govornom jedinicom, zaštitne naočale za slijepa lica, toplomjer za slijepa lica.

Inače, Udruženje slijepih KS osnovano je 1948. godine i od tada nikada nije prekidalo svoj rad. U Kantonu Sarajevo ima oko 400 slijepih osoba.