Vlada Kantona Sarajevo

Ministrica Sofić na terenu u domovima zdravlja KS

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić tokom dana je obilazila domove zdravlja Vrazova, Saraj Polje i Tarčin s namjerom da se na terenu uvjeri u stanje i servisiranje pacijenata tokom štrajka.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Doma zdravlja Kantona Sarajevo Mehmed Kulić naglasio je da je lokalitet Saraj Polje je jedan od dva velika lokaliteta kome gravitira 65000 stanovnika od ukupnog broja općine Novi Grad koja broji preko 120000 stanovnika.

“U porodičnoj medicini je registrovano 19790 pacijenata, a radi trenutno četiri tima, a peti iako je primljen za ovaj lokalitet raspoređen je zbog nedostatka kadra u drugu ambulantu”, kazao je Kulić i dodao da je prvog dana štrajka u službama primarne zdravstvene zaštite primljeno i zbrinuto 5966 pacjenata a u službama sekundarne vanbolničke zdravstvene zaštite bilo je 358 pacjenata.

U Domu zdravlja Vrazova sreli smo Elmu Turko koja je dovela sina na pregled.

“Imao je zakazan ultrazvučni pregled abdomena i sve je završeno na vrijeme”, kazala je Turko.

Jučer je otpočeo štrajk dijela zadravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo. Njih oko tri hiljade traže povećanje plata. U protekle dvije godine plata ovom dijelu srednjeg stručnog medicinskog i nemedicinskog kadra je uvećana do 30 posto. Opredjeljenje Vlade KS je da poboljša stanje u cijelom zdravstvenom sistemu.

Pacijentica Fahreta Fejzović nam objašnjava kako laboratorija prima samo hitne uputnice, pacijenti koji su čekali kontrolne nalaze su izgubili termine.

“Pobunila sam se jer sam čekala na ovaj termin šest mjeseci i sad trebam ići kod porodičnog ljekara da mi da hitnu uputnicu kako bih izvadila nalaze. Nisu ovo dobro uradili, trebali su upozoriti ljude da će izgubiti svoje termine. Insistirala sam i uzeli su uzorke ali sve druge su vratili”, kaže Fahreta Fejzović.

Pacijent Ahmed Mahmutović je imao hitnu uputnicu za laboratoriju gdje je radio krvnu sliku. Usluga je urađena i Ahmed je s nalazom otišao svom ljekaru.

Opredijeljenost Vlade KS je da popravi stanje u zdravstvenom sistemu. Nakon povećanja plata zdravstvenim radnicima u protekle dvije godine, fokus u narednom periodu usmjeren je  građanima, korisnicima usluga.

U tom smislu sredstva su izdvojena za programe liječenja teško oboljele djece, veterana rata, djecu s poteškoćama u razvoju, te kapacitiranje zdravstvenog kadra kroz nova zapošljavanja i poticanje specijalizacija.