Ministrica Sofić: Aktivnosti u razvijanju porodične medicine u KS

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić, v.d. direktor JU Dom zdravlja Mehmed Kulić i načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić potpisali su danas Memorandum o razumijevanju u svrhu otvaranja ambulante porodične medicine u ulici Nahorevska 103.

Ministarstvo zdravstva KS u saradnji sa JU Dom zdravlja obavezuje se da će organizirati i omogućiti primarnu zdravstvenu zaštitu građanima sa područja MZ Pionirska dolina, MZ Nahorevo i dijelom MZ Šip, nakon čega će novootvorenu ambulantu porodične medicine uskladiti sa postojećom organizacionom strukturom.

Općina Centar, u čijem vlasništvu je poslovna zgrada na navedenom lokalitetu, obavezala se da će izvršiti rekonstrukciju i adaptaciju prostora, te ga opremiti i prilagoditi potrebama ambulante porodične medicine.

Ministrica Sofić naglasila je važnost unapređenja porodične medicine kao temelja primarne zdravstvene zaštite, što je jedan od strateških ciljeva zdravstvene politike Vlade KS i resornog ministarstva.

"Svi društveni subjekti koji mogu pomoći treba da sarađuju kako bi unaprijedili naš zdravstveni sistem. Iskreno me raduje ovaj, ali i svi budući projekti koji će biti vezani za širenje mreže porodične medicine kako bi ona bila dostupnija svim našim građanima", rekla je ministrica Sofić.