Ministarstvo zdravstva KS: Javna rasprava o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom FBiH

U organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo danas je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, (BMPO) koji je utvrdio Zastupnički dom Parlamenta FBiH i Dom naroda Parlamenta FBiH u aprilu, odnosno junu mjesecu ove godine.

Javna rasprava o ovom Zakonu trenutno se sprovodi u svim kantonima FBiH kako bi u septembru bila održana i završna rasprava te krenula izrada Prijedloga ovog Zakona.

Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva za analitiku, plan i upravljanje resursima u zdravstvu predstavila je predstavnicima zdravstvenih institucija u KS i ostalim zainteresiranim osnovne odredbe ovog Zakona.

Zakonom se uređuju uslovi i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski pomognute oplodnje, kao i druga pitanja od značaja za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

U predstavljanju Zakona pomoćnica Bera je govorila o Sistemu za primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje u Federaciji koji obuhvata ovlaštene zdravstvene ustanove u Federaciji BiH koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

Govorila je o biomedicinski potpomognutoj oplodnji kao medicinskom postupku kod kojeg se primjenom savremenih naučnih provjerenih biomedicinskih dostignuća omogućava spajanje ženske i muške spolne ćelije radi postizanja trudnoće i porođaja, na način drukčiji od spolnog odnosa. Zakon dozvoljava samo homolognu oplodnju pri kojoj se koriste vlastite spolne ćelije bračnih drugova.

Najvažnija odredba zakona kaže da Pravo na liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do navršene 42 godine života, koja je u braku, odnosno vanbraĉnoj zajednici, i to: a) tri pokušaja intrauterine inseminacije, b) pet pokušaja vantjelesne oplodnje, uz obavezu da dva pokušaja budu u prirodnom ciklusu.

Izuzetno, na prijedlog stručnog konzilija iz opravdanih zdravstvenih razloga, može se dati saglasnost na biomedicinski potpomognutu oplodnju i ženi nakon navršene 42 godine života, a u skladu sa propisanim smjernicama.

Posebno je naglašeno, da svi postupci koji su provedeni u svrhu ovakve oplodnje prije donošenja ovog Zakona neće biti uzeti u obzir u smislu prava na broj pokušaja koji bračnim ili vanbračnim drugovima pripadaju po osnovu ovog Zakona.

Zakon tretira između ostalog utvrđivanje razloga i preduslove za provedbu BMPO, utvrđivanje mogućnosti za nju, psihološko i pravno savjetovanje prije postupka, pohranjivanje spolnih ćelija, kao i brojna druga pitanja koja moraju biti uređena o svim fazama sprovođenja ovog postupka.

Uz predstavnike Ministarstva zdravstva , ovoj javnoj raspravi prisustvovala je i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Mersiha Mehmedagić.