Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS dodijelilo prigodne pakete nezaposlenim porodiljama

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo dodijelilo je danas prigodne pakete nezaposlenim porodiljama u Kantonu Sarajevo koje su u stanju socijalne potrebe.

Podjela paketa organizovana je u okviru humanitarne akcije "Sve za jednu, jednaka za sve", a povodom 8. marta.

Akciju implementira Udruženje "Žene ženama" u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i resornim kantonalnim ministarstvima, te nevladinim udruženjima iz Sarajeva, Tuzle i Mostara koje su uključene u kampanju (Ne)diskriminacija porodilja u FBIH.