Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice: Danas naknade korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevu

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo  sredstva u iznosu od 1.061.552,00 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec mart 2015.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 5.268 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe,  jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad  te  refundacije ljekarskih pregleda.