Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS: Podrška projektima „Porodičnog savjetovališta“

Upoznavanje sa radom KJU „Porodično savjetovalište“ bio je povod današnje posjete ministrice rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Karoline Karačić ovoj ustanovi. Tom prilikom su direktor „Porodičnog savjetovališta“ Senad Alić i uposlenici prezentirali ministrici  nekoliko projekata čiju su realizaciju započeli.

Među njima, projekt „Sajam za djecu i porodicu-Naši putokazi” čije obilježavanje je planirano u okviru manifestacije „Dječija nedjelja“ u septembru ove godine. Zamisao je da se tokom trajanja manifestacije javnosti predstave sve institucije u Kantonu Sarajevo u čijoj je nadležnosti rad sa porodicom.

„Preciznije, riječ je o našoj ustanovi te ustanovama i organizacijama koje kroz svoj rad potpomažu razvojne faze porodice, kako bi javnost bila upoznata koji sve oblici podrške porodičnom sistemu postoje i ko ih provodi. Aktivnosti su usmjerene ka podizanju svijesti o važnosti očuvanja porodice, promociji roditeljstva, te isticanju važnosti porodičnih rituala“, naveo je između ostalog direktor Alić.

Projekt “Porodično u Vašoj školi” je još jedan projekt ove ustanove zamišljen kao gostovanje stručnih saradnika Savjetovališta u školi u okviru više različitih aktivnosti, prilagođenih potrebama i interesima roditelja, djece i nastavnika. Kroz edukativne interaktivne radionice i savjetovanja, uposlenici u odgojno-obrazovnom procesu će imati priliku da se pobliže upoznaju sa radom "Porodičnog savjetovališta" i da se informišu o pitanjima koja ih interesuju i koja su od aktuelnog značaja za djecu i roditelje.

 Predstavljen je i projekt „Informisanje i edukacija građana, posebno starih i bolesnih, o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite“, čija realizacija je započeta u KS-u prošle godine s ciljem evidencije i pružanja pomoći osobama koje nisu do sada  podnijele zahtjev za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite ili koje iz objektivnih okolnosti nisu imale informacije o svojim pravima. U te svrhe otvoren je info-telefonski broj 033 236 230 putem kojeg  građani mogu  prijaviti pojedince i porodice koje žive u teškim socijalnim uslovima, kako bi im bila pružena adekvatna pomoć. S obzirom na broj evidentiranih poziva ovaj projekt je, prema riječima uposlenih,  dosada pokazao zadovoljavajuće rezultate.

Uz ove i brojne druge projekte, Porodično savjetovalište je u fokus svog djelovanja stavilo i visokoškolske ustanove.

"Nedavnim potpisivanjem Protokola o saradnji sa Filozofskim fakultetom, stručnjaci iz Porodičnog savjetovališta često su gosti predavači i studentima“, naveo je ovom prilikom Alić.

Ministrica Karačić je istakla značaj rada ove ustanove u društvenoj zajednici, te je na kraju sastanka istakla da će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS podržavati sve aktivnosti koje „Porodično savjetovalište“ poduzima u okviru svoje nadležnosti.