Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanju, nauku i mlade KS donijelo je Pravilnik o postupku osnivanja i početku rada pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je 15. aprila ove godine Pravilnik o postupku osnivanja i početku rada pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz Registra pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti i fizičkih lica koja se bave naučno-istraživačkim radom na području Kantona Sarajevo.

Navedenim Pravilnikom uređen je postupak osnivanja, provjere ispunjenosti uslova za početak rada i daljnji rad pravnog lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti na području Kantona Sarajevo te upis, brisanje, sadržaj i način vođenja Registra pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti i fizičkih lica koja se bave naučno-istraživačkim radom na području Kantona Sarajevo. Pravilnik je objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj: 15/15.

Donošenjem pomenutog Pravilnika, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je uspješno izvršilo zakonsku obavezu propisanu Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04).