Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Microsoft BiH: U planu uspostavljanje Centra za vještine u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Microsoft BiH  planiraju uspostaviti Microsoft centar za vještine u infomacijsko-komunikacijskim tehnologijama (MS Skills Center) koji bi trebao omogućiti mladima dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u ovoj oblasti. O tome su jučer razgovarali ministar obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i predstavnici ureda Microsoft-a BiH, direktor Omar Krivošija i Anida Jusufović. Kako je navedeno na sastanku, Centar bi podrazumijevao i saradnju između odabranih fakulteta u BiH i Microsoft zajednice, kako bi se smanjio jaz između ponude i potražnje na tržištu rada kada su u pitanju informacijsko-komunikacijske vještine i zanimanja.

Anketa vezana za radnu snagu provedena 2013. godine, pokazala je da negativni trendovi tržišta rada najteže utiču na mladu populaciju između 15 i 29 godina koja na prvo zaposlenje čeka više godina.U isto vrijeme, postoji velika potreba za zanimanjima i vještinama u IKT sektoru, što  omogućava zaposlenje većeg broja mladih u BiH.

Microsoft je sa svojim partnerima i određenim obrazovnim ustanovama u BiH kroz analizu došao do podataka koje je  prezentirao ministru Kazazoviću a koji pokazuju da IKT segment ima manju stopu nezaposlenosti od prosjeka države, da formalni obrazovni sistem ne može proizvesti tražene IKT specijaliste u kratkom vremenskom periodu, da apsolventima i diplomantima nedostaju određene vještine (soft skills) koje su poslodavcima potrebe te da  IT kompanije nemaju dovoljno resursa, uključujući i vrijeme, da bi samostalno osposobili mlade.  

„Osnivanje centra bi pomoglo u prevazilaženju navedenih problema te bi se stekli uslovi za povećanje zaposlenosti mladih u BiH“, navedeno je na sastanku.

Ovom prilikom, ministar Kazazović je naglasio dobru  saradnju Ministarstva  i Microsoft-a BiH u okviru realizacije brojnih projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo,  te je istakao kako je namjera da se ta saradnja  proširi i na visoko obrazovanje.

„Cilj Ministarstva je unapređenje informacijsko-komunikacijskog sektora u visokom obrazovanju. Do sada  su sa Microsoftom realizirani značajni projketi poput „Škole budućnosti“ i „Inovativnih nastavnka“.  Smatramo da takve projekte treba proširiti i na visoko obrazovanje i kreirati okruženja unutar kojeg će i profesori i studenti moći biti što produktivniji. Implementacijom softvera i rješenja mogao bi se  postići bolji i efikasniji  rad, što bi sasvim sigurno povećalo i kvalitet samog obrazovanja“, rekao je ministar Kazazović.  

Na kraju sastanka najavljeno je učešće Ministarstva i osnovnih škola na najvećoj konferenciji u BiH iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija pod nazivom „MS Network 5“. Ministar Kazazović će biti jedan od učesnika na okruglom stolu koji Microsoft ured organizuje u sklopu navedene konferencije. Diskusija na temu „Kako zadržati mlade u BiH – može li IT industrija pomoći?“  ima za cilj definisanje konkretnih projekata koji bi obezbijedili uslove da mladi IT stručnjaci ostanu u BiH i kroz zaposlenje u IT sektoru doprinesu ekonomskom razvoju zemlje. Također se želi potaknuti dalja javna diskusija o ovoj temi, kako bi i obrazovne institucije i poslodavci bili što usklađeniji i zajednički radili na razvoju što kvalitetnijeg kadra u IT industriji. 

Najavljena je i manifestacija pod nazivom Dani inovativnih nastavnika Kantona Sarajevo, koju Ministarstvo i Microsoft ured već tradicionalno organizuju s ciljem promocije upotrebe tehnologije u nastavi. Manifestacija je planirana za maj ove godine.