Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS: Suficitarna zanimanju su maturanti gimnazije, prodavači, ekononomski tehničari i usmjerenja zdravstvene struke

Kao i svake školske godine, pitanje odabira srednje škole predstavlja veliku prekretnicu kod naših učenika koji uspješno završe osnovnoškolsko obrazovanje. U posljednjih nekoliko godina, evidentan je pritisak za upis učenika u gimnazije i škole medicinskog/zdravstvenog usmjerenja.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade svake godine u saradnji sa JU „Služba za zapošljavanje“, dostavilo je svim srednjim školama najnoviji pregled broja nezaposlenih lica u Kantonu Sarajevo, iz kojeg  je vidljivo da se na evidenciji nezaposlenih lica uvijek nalazi veliki broj  maturanata gimnazije, kao i učenika koji su stekli srednju stručnu spremu zdravstvenog usmjerenja. Ovo ministarstvo uz objavljen konkurs za upis učenika, svake godine objavljuje listu suficitarnih zanimanja, kako bi učenici i njihovi roditelji i na ovaj način bili adekvatno informirani u vezi sa ovom problematikom.

Nažalost, sve ove aktivnosti nisu dovoljne, jer je i dalje u porastu broj učenika koji za upis u prvi razred srednje škole apliciraju u gimnazije ili škole medicinskog/zdravstvenog usmjerenja. Određeni broj učenika upisuje škole koje su „manje atraktivne“ iz različitih razloga. Naime, dio učenika zaista ima afinitet prema određenoj vrsti zvanja koje se stiče završetkom određene srednje škole u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, ali, nažalost, dio učenika upisuje ovakve škole nakon što budu odbijeni u prvom konkursnom roku u školi u kojoj su prvobitno aplicirali, odnosno u školi koja je njihov prvi izbor pri upisu u prvi razred.

Prema podacima JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, među najčešćim zanimanjima koja su suficitarna su: maturant gimnazije, prodavač, ekonomski tehničar, usmjerenja zdravstvene struke i sl.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade je donio Odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo, koja je objavljena i na web stranici  Ministarstva. Dakle, prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole traje od 22.06. do 02.07. 2015. godine, a drugi konkursni rok traje od 08.07. do 10.07.2015. godine.

U Registru srednjih škola koji se vodi u Ministarstvu je registrirano ukupno 39 srednjih škola. U školskoj 2014/2015. godini 9. razred pohađa ukupno 4.167 učenika. Očekujemo približan broj učenika koji će se upisati u prvi razred srednje škole, uz 200 učenika  iz cijele Bosne i Hercegovine i inozemstva, prema našim procjenama.