Ministarstvo za obrazovanje, nauke i mlade KS podržat će i aktivno sudjelovati u realizaciji projekta „Građanska misija obrazovanja“

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović susreo se danas s Dajanom Ćelebić i Božanom Puljić, predstavnicama Helsinškog odbora za ljudska prava koji u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) realizuje projekt „Građanska misija obrazovanja“. Projekt će se realizovati do maja 2020. godine, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Njemačke ambasade u BiH.

„Ministarstvo će aktivno učestvovati u realizaciji ovog projekta, čiji je glavni cilj unapređenje formalnog obrazovanja u kontekstu mira i tolerancije te integrisanje mirovnih sadržaja u postojeće nastavne programe u BiH“, istakao je ministar Kazazović, ovom prilikom.

Kako je navedeno, u kooperaciji sa 13 ministarstava obrazovanja sa entitetskog i kantonalnog nivoa te pedagoških zavoda bit će formiran projektni savjetodavni organ kojeg će činiti 15 predstavnika nabrojanih institucija.

„Ovaj odbor nadgledaće projektne aktivnosti i učestvovati u njima. Predstavnici ministarstava i Helsinškog odbora za ljudska prava radit će na realizaciji predviđenih aktivnosti, čiji je glavni cilj umanjiti nedostatak postkonfliktnog rada na izgradnji, mira i pomirenja, kroz jačanje građanske misije obrazovanja u BiH te jačanje kapaciteta, sposobnosti i vještina učitelja, nastavnika, profesora  i učenika kako bi postali društveni zagovarači mira i pomirenja, razmišljali, otvoreno djelovali,  poticali i osnaživali obrazovne institucije u zemlji da sprovode mirovni sadržaj i obrazovanje za mir u školskim planovima i programima“, objasnila je predstavnica ovog odbora Dajana Ćelebić.

Usaglašeni stavovi obrazovnih institucija u BiH o modalitetima, sadržajima i metodama uvođenja obrazovanja za mir u službeni nastavni plan i program na razini osnovnog i srednjeg obrazovanja temeljit će se na rezultatima projekta i dogovoru uključenih donosilaca odluka iz navedenih bh. obrazovnih institucija.