Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo kulture i sporta sa UNESCO-om pristupa izradi Strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNESCO-om u Bosni i Hercegovini, pristupa izradi Strategije razvoja kulture Kantona Sarajevo 2021-2027. 

Tim povodom, a u cilju izrade što sveobuhvatnijeg dokumenta, Ministarstvo planira realizirati brojne konsultacije sa ključnim akterima iz ove oblasti u Kantonu Sarajevo.  S tim u vezi, danas je održan prvi radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima javnih institucija, nevladinog sektora i privrednika. Sastanku je prisustvovao predstavnik UNESCO-a Siniša Šešum i prof. Milena Dragičević Šešić, koja će u ime UNESCO-a obavljati poslove konsultantice tokom izrade ovog izuzetno važnog dokumenta. 

„Smatramo da je Kanton Sarajevo, u kojem je smješten i glavni grad BiH, kulturno, naučno i privredno središte Bosne i Hercegovine, ali i mjesto susreta kultura Istoka i Zapada. Činjenica je da se Kanton Sarajevo iz godine u godinu sve više profilira kao turistička destinacija, a za to je uveliko zaslužno bogato urbano naslijeđe, kulturno-historijski spomenici, kulturne institucije, brojnim kulturni događaji, među koji se posebno ističu festivali”, kazao je, između ostalog, u svom obraćanju ministar kulture i sporta KS Samir Avdić. 

Na sastanku su iznesene brojne ideje, te je istaknuto da je izrada Strategije veoma važan korak ka definiranju odgovornosti i rokova koji imaju za cilj unapređenje područja kulture i umjetnosti. 

„Ova Strategija bi trebala doprinijeti osnaživanju i rastu umjetnosti i kulture, ali i razvoju kreativnih industrija u Kantonu Sarajevo. Posebnu ćemo pažnju obratiti na međunarodnu saradnju i prepoznatljivost umjetnosti, kulture i kreativnih industrija Kantona Sarajevo u svijetu”, istakao je i najavio je ministar Avdić. 

Strategija razvoja kulture Kantona Sarajevo će biti usklađena sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo.