Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo finansija KS: Danas isplata plata za 2.666 zaposlenih u visokom obrazovanju

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo danas će isplatiti plate za sve uposlene u visokoškolskom obrazovanju. Ovo je prva isplata plata ovom sektoru  od njihovog uvođenja u sistem trezorskog poslovanja i, kako su naglasili iz resornog ministarstva, one će biti isplaćene pet dana ranije od planiranog roka.

Iznos za bruto plate za 2.666 uposlenih u ovom sektoru  iznosi 9,4 miliona KM  tako da su plate usklađene sa novim kolektivnim ugovorom zaposlenih u visokom obrazovanju.

"Veoma nam je važno da ovaj proces nesmetano krene i mnogo smo truda uložili u to. Znamo koliko je vremena trebalo da ovaj sektor, u okviru integracije Univerziteta, konačno bude uveden u trezor, čime smo zaokružili sistem finansiranja budžetskog javnog sektora", istakao je ovim povodom ministar finansija u Vladi Kantona Sarajevo Amel Kovačević.